Akuuttigeriatriasta uusi työkalu päivystysten ruuhkaan

Harva iäkäs on turhaan päivystyksessä; lähes kaikilta löytyy akuutisti hoidettava lääketieteellinen ongelma.

Viimeisten elinvuosien aikana toimintakyvyn hiipuminen aiheuttaa useimmille hoivan tarvetta.

20.11. 2:00

Kuten Hus Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén totesi, päivystysalue ei voi eikä sen pidä muuttua hoivaa tarjoavaksi vuodeosastoksi kotona pärjäämättömille monisairaille iäkkäille (HS Mielipide 4.11.).

Hyvinvointiyhteiskuntamme palveluineen, sellaisena kuin olemme tottuneet sen käsittämään, on perustavanlaatuisten arvokysymysten äärellä. Ihmiset elävät yhä pidempään ja aiempiin vuosikymmeniin verrattuna selvästi parempikuntoisina.

Tutkimusten mukaan viimeisten parin elinvuoden aikana toimintakyvyn hiipuminen aiheuttaa silti useimmille meistä väistämätöntä hoivan tarvetta. Systemaattinen ympärivuorokautisen hoidon alasajo on johtanut tilanteeseen, jossa yhä monisairaammat ja huonokuntoisemmat iäkkäät sinnittelevät kotona. Liian monen iäkkään kohdalla kotihoidon hoitajan on mahdotonta vastata arkielämän tarpeisiin lyhyillä käynneillä. Tämä johtaa päivystyskäynteihin ja pahimmillaan turhiin, iäkkään toimintakykyä uhkaaviin sairaalahoitojaksoihin.

Hyvinvointialueiden olisikin ensi töikseen selvitettävä todellinen hoivan tarve kotihoidon kentällä ja siirrettävä kotihoitoon liian hauraat iäkkäät ympärivuorokautiseen hoitoon. Kotihoidon painopistettä voitaisiin näin ohjata ennalta ehkäisevämpään ja toimintakykyä ylläpitävämpään suuntaan tulipalojen sammuttelun sijasta.

Hauraat iäkkäät tulisi nostaa vip-potilasryhmäksi.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana vähintään joka neljäs ellei jopa joka kolmas päivystyspotilas tulee olemaan iäkäs. Päivystyksessä pitää olla laaja-alaista geriatrista osaamista, jotta iäkkäiden potilaiden erityispiirteet tulevat huomioiduiksi. Hauraat iäkkäät tulisikin nostaa alentuneen resilienssinsä vuoksi vip-potilasryhmäksi. Heidän kohdallaan tavoitellaan mahdollisimman lyhyttä päivystyksessäoloaikaa ja oikeatasoisen jatkohoidon löytymistä riittävän kattavan tilanneselvityksen jälkeen.

Tyks Akuutissa Turussa etulinjan kohdennettu moniammatillinen, sairaanhoitajan ja geriatrin toteuttama geriatrinen arviointi on vuoden aikana osoittanut, että harva iäkäs on turhaan päivystyksessä; lähes kaikilta löytyy akuutisti hoidettava lääketieteellinen ongelma. Saumaton yhteistyö perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa mahdollistaa jatkohoitopaikan hakemisen muualtakin kuin sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastoilta silloin, kun se lääketieteellisesti arvioiden on mahdollista. Tämä vaatii tiedolla johtamista, tosiasioiden tunnustamista ja laajaa poliittisen kentän tahtotilaa yli vaalikausien.

Laura Viikari

geriatrian erikoislääkäri, Turku

Kaisa Karjalainen

geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, palliatiivisen hoidon erityispätevyys, Naantali

Hannele Tuori

akuuttigeriatrian asiantuntijasairaanhoitaja, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide