Pörssiyhtiöt sopivat jatkossakin Suomen valtion salkkuun

Vahvan, pitkäjänteisen ja tuloksia odottavan valtio-omistajan merkitys pörssiyhtiöissä on korostunut kriisiaikoina.

9.11. 2:00

Suomen valtio omistaa yhteensä kuuttatoista eri pörssiyhtiötä, jotka ovat olleet valtion salkussa varsin pitkään. Näiden yhtiöiden listaamiset pörssiin ovat tuoneet kansalaisille mahdollisuuden omistaa valtionyhtiöitä suoraan. Samalla yhtiöille on avautunut uusi kanava löytää rahoitusta pääomamarkkinoilta.

Valtion suurelta osin omistamiin pörssiyhtiöihin Finnairiin (55,9 prosenttia), Fortumiin (50,8 prosenttia) ja Nesteeseen (44,2 prosenttia) sekä SSAB:hen (6,3 prosenttia) kohdistuu strateginen intressi: omistuksilla turvataan Suomen saavutettavuutta, energiaomavaraisuutta ja ilmastotavoitteen toteutumista. Nämä yhtiöt ovat avainroolissa, jotta Suomi saavuttaa hyvin kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä.

Yhtiöomistukset, joilla on strateginen intressi, kuuluvat valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle. Loput listatut finanssi-intressin vähemmistöomistukset ovat erityistehtäväyhtiö Solidiumin salkussa.

Vakavaraisena ja pitkäjänteisenä omistajana valtio on pystynyt olemaan strategisen intressin yhtiöiden tukena kriisien yllättäessä. Koronaviruspandemian puhjettua valtio-omistaja on ollut merkittävästi turvaamassa liikennesektorin jatkuvuutta. Esimerkiksi Finnairia valtio on rahoittanut varmistaakseen, että henkilöiden, tavaroiden ja tarvikkeiden on ollut mahdollista liikkua ilmateitse myös viime vuosien poikkeusoloissa. Energiatoimialalla puolestaan on voitu mahdollistaa Nesteen pitkäjänteinen kehitys kotimaisesta öljynjalostajasta merkittäväksi globaaliksi uusiutuvien polttoaineiden valmistajaksi ja kiertotalouden virtojen hyödyntäjäksi.

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua siitä, millainen vaikutusmahdollisuus valtio-omistajalla on pörssiyhtiöissä. Kun yritysten asioista halutaan olla päättämässä, täytyy kaikkien omistajien – myös valtion – noudattaa vakiintuneita toimintatapoja osakeyhtiölakiin ja hyvään hallintotapaan nojautuen. Vaikuttamisen paikkoja ovat yhtiökokousten ohella nimitystoimikunnat ja hallitukset.

Osingot ovat tärkeä valtion omaisuustulojen lähde.

Enemmistöomisteisissa yhtiöissä valtio on vaikutusvaltainen toimija nimitystoimikunnissa. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausvirkamiehiä on Finnairin, Nesteen, SSAB:n ja Fortumin nimitystoimikunnissa. Tämä on markkinoilla suurimpien omistajien vakiintunut tapa vaikuttaa hallitusnimityksiin.

Valtio-omistajalle on tärkeää, että omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksia ja odotuksia hyvin tuntevia henkilöitä on mukana yhtiöiden hallitustyössä – myös pörssiyrityksissä. Muutaman vuoden tauon jälkeen valtio onkin vuodesta 2020 lähtien ottanut aktiivisemman otteen omistajana ja nimennyt omistajan edustajan pörssiyhtiöiden hallituksiin Finnairissa, SSAB:ssa ja Fortumissa. Käytäntöä on mahdollista laajentaa muihin pörssiyhtiöihin.

Kokemukset valtion edustajista pörssiyhtiöiden hallituksissa ovat myönteisiä. Valtio-omistajan edustajista on koettu olevan hyötyä niin yhtiölle, sen kaikille omistajille kuin yhtiön johdollekin.

Valtio on myös vaativa omistaja. Valtio-omistus on pörssiyhtiöissä vahvasti tuloksia odottavaa, ja siksi osinkojen merkitys on valtiolle suurempi kuin sijoittajalle, joka voi päivittäin ostaa ja myydä osakkeita. Valtion yhtiöomistusten omistusrajoja on perinteisesti tarkasteltu kunkin hallituskauden alussa ja toimittu sen mukaisesti seuraavat neljä vuotta, mikä entisestään korostaa osinkotulojen merkitystä valtion omaisuustulojen lähteenä.

Uuden hallituskauden alussa sekä omistukseen että strategisiin intresseihin kohdistuvat odotukset ja määritelmät tulevat taas pohdittaviksi. Maailmantilanne nopeuttaa vihreää siirtymää ja kirittää yhtiöiden vastuullisuustoimia. Kokonaisturvallisuus otetaan osana liiketoiminnan jatkuvuutta yhä vahvemmin huomioon yhteiskunnalle kriittisillä alueilla.

Vahva, pitkäjänteinen ja tuloksia odottava valtio-omistaja on jatkossakin pörssiyhtiöissä tervetullut ja osaava omistaja.

Kimmo Viertola

Kirjoittaja on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide