Omaishoitajaksi siirtyvä mies voi saada apua vertaistuesta

Omaishoitajuuteen liittyvät asiat ovat samankaltaisia sukupuoleen katsomatta. Miesten tapa pohtia ja jakaa asioita on kuitenkin usein erilainen kuin naisilla.

Omaishoitajaksi ryhtyvä mies saattaa ottaa ensi kertaa kokonaisvastuun myös kodin asioiden hoidosta.

13.11. 2:00

Tällä isänpäivään päättyvällä viikolla olemme viettäneet myös miesten viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana ollut miesten parissa tehtävä työ ja sen tulevaisuus. Miesten parissa tehtävän työn yleiset hyödyt ovat merkittäviä, koska juuri miehet edustavat epäsuhtaisen suurta osaa esimerkiksi sosiaalityön asiakkaista.

Yksi valitettavan vähälle huomiolle jäänyt ryhmä on omaishoitajamiehet, jotka siirtyvät usein elämässään aivan uudelle ja oudolle alueelle. Omaishoitajaksi ryhtyvä mies saattaa ottaa ensi kertaa kokonaisvastuun myös kodin asioiden hoidosta. Erilaiset hoito- ja hoivatoimet sekä kodinhoitoon liittyvät asiat voivat olla hänelle tuntemattomia. Naisilla sitä vastoin on usein vuosikymmenten kokemus hoivaamisesta ja huolehtimisesta. Oman erityisen haasteensa tuo usein samanaikainen halu ja velvollisuus hoitaa läheistä ihmistä sekä toisaalta kokemus omasta rasittuneisuudesta, jaksamattomuudesta ja riittämättömyydestä.

Omaishoitajamiehet siirtyvät usein elämässään aivan uudelle ja oudolle alueelle.

Elämässä kohdattavat kriisit kuten vaikkapa oma ja/tai läheisen sairaus tai vammautuminen puhumattakaan kuolemasta ovat miehelle usein vaikeampia asioita kuin naiselle. Miehen on perinteisesti edellytetty pärjäävän yksin, joten avun hakeminen on saatettu tulkita heikkouden tunnustamiseksi.

Elämän vaikeuksissa miehet kokevat usein jäävänsä yksin. Myös ikääntyminen tuo monille miehille omia erityisiä haasteita. Näin ollen juuri miesten on usein vaikeaa käsitellä ongelmiaan ja hakea niihin apua. Miesten sosiaaliset verkostot ovat usein pienempiä kuin naisten. Erityisesti miesten kohdalla on lisäksi havaittavissa ongelmien kasaantumista, joka pahimmillaan johtaa eristäytymiseen ja syrjäytymiseen.

Eräs keskeinen keino ongelmien ratkaisemiseen tai ainakin lieventämiseen ovat miesten keskinäiselle vertaisuudelle perustuvat ryhmät. Vertaisuus muodostuu samankaltaisten elämänkokemusten ja -vaiheiden läpikäyneiden miesten kohdatessa. Samansuuntaiset kokemukset mahdollistavat yhteisen tulkinnan erilaisille ajatuksille, tunteille ja ongelmille.

Omaishoitajuuteen liittyvät asiat ovat samankaltaisia sukupuoleen katsomatta. Miesten tapa pohtia ja jakaa asioita on kuitenkin usein erilainen kuin naisilla. Kynnys tulla mukaan kovin naisvaltaiseen toimintaan voi kuitenkin olla monelle miehelle korkea. Sen sijaan miesten kesken asioista olisi mahdollisesti helpompi puhua. Elämän ilot, surut, ongelmat ja onnistumiset sekä miesten kohtaamat haasteet voidaan käsitellä avoimemmin ja rehellisemmin miesten kesken.

Keskeinen hyväksi havaittu tapa rakentaa yhteisöllisyyttä perustuu miesten mielestä ennen kaikkea luottamukseen ja kaverihenkeen. Käytännössä se voi tarkoittaa ohjattuja keskusteluryhmiä, avoimia kohtaamispaikkoja ja toiminnallisia ryhmiä. Ryhmät voivat olla hyvinkin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen. Toimiva ja kestävä miestyö vaatii ennen kaikkea jatkuvuutta ja suurempaa yhtenäisyyttä väliaikaisuuden ja pirstaleisuuden sijaan.

Pertti Lahti

projektityöntekijä, Mäntsälä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide