Parisuhteeseen panostaminen on mielenterveysteko

Parisuhteisiin panostamalla vahvistetaan koko perheen hyvinvointia.

Vanhempien parisuhde on yhteydessä myös lasten ja nuorten mielenterveyteen.

9.11. 2:00

Vanhempien parisuhteen on havaittu olevan yhteydessä lasten ja nuorten mielenterveyteen. Vanhempien toimiva parisuhde luo hyvinvointia elämään, se edistää fyysistä terveyttä ja mielen hyvinvointia. Tutkimukset osoittavat, että toistuvat ja ei-rakentavasti ratkaistut konfliktitilanteet parisuhteessa ovat erouhka. Lisäksi ne vaikuttavat kortisolitasoihin ja voivat pitkällä aikavälillä aiheuttaa pysyvää haittaa mielenterveydelle.

Kumppanin psyykkinen sairastuminen kuormittaa parisuhdetta. Näin osoittaa myös Parisuhdekeskus Katajan ja mielenterveysomaisjärjestö FinFamin toteuttama tuore kysely. Mielenterveyden haasteet vaikuttavat arkeen pääosin haitallisesti: vain noin 17 prosenttia lähes kuudestasadasta kyselyyn vastanneesta kertoi, että mielenterveyshaasteet ovat lähentäneet suhteen osapuolia.

Sairauden ja sen vaikutusten tiedostaminen on tärkeää parisuhteen molempien osapuolien kannalta. Roolit muuttuvat usein psyykkisen sairauden myötä, ja kumppanuus voi vaihtua enemmän hoivasuhteeksi. On myös tavanomaista, että sairastuneen läheiset mukauttavat omaa toimintaansa ja tunteitaan sekä unohtavat omat tarpeensa. Tiedetään, että raskas elämäntilanne lisää myös toisen kumppanin riskiä sairastua itse masennukseen.

Hyvien asioiden esiin nostaminen saattaa vaatia aktiivista ja tietoista työtä.

Kumppanin psyykkisen sairauden aiheuttama kuormitus, lisääntynyt stressi ja muutokset arjessa voivat ajaa kumppanit erilleen. Kun parisuhteessa oleva hyvä on hukassa, hyvien asioiden esiin nostaminen saattaa vaatia aktiivista ja tietoista työtä. Myös ulkopuolista tukea on tärkeää hakea. Ajoissa annettu parisuhteen tuki sekä parisuhteen huomioiminen mielenterveyspalveluissa lisäävät ymmärrystä kumppaneiden välillä ja ehkäisevät eroja.

Mielenterveyden haasteiden vaikutuksista parisuhteeseen pitää puhua yhteiskunnassamme enemmän. Avoin puhe helpottaa varhaisen avun ja tuen hakemista parisuhdetta kuormittavissa elämäntilanteissa.

Yhteiskunnassamme on turvattava parisuhdetta tukevat palvelut, jotta apua on saatavilla ennalta ehkäisevästi ja haastavissa tilanteissa. Nyt tukea saa usein liian myöhään.

Suvi Laru

toiminnanjohtaja, Parisuhdekeskus Kataja ry

Pia Hytönen

toiminnanjohtaja, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide