Voisiko ennallistamisasetus pelastaa linnunpesiä hakkuilta?

Kesähakkuissa tuhoutuu vuosittain merkittävä määrä linnunpesiä.

Metsää hakataan myös kesäisin.

8.11. 15:00

Ennallistamisasetuksen luonnoksesta meillä herännyt keskustelu on tervetullutta, erityisesti koskien sen vaikutuksia metsien hoitoon, mutta myös laajemmin luonnon tilaa pohdittaessa. On hyvä, että rajanvetoa EU:n toimivallasta etenkin luontokatoa koskevissa kysymyksissä selkeytetään. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltu Euroopan unionin yhteisin päätöksin muun muassa lintu- ja luontodirektiivien avulla. Voidaanko niiden tavoitteiden toteuttamista parantaa ja tehostaa uudella asetuksella?

Keskustelu on tarpeellista myös siksi, että se koskettaa kansallisen kuvitteellisen osaamisdominanssimme ydinaluetta, metsänhoitoa. Siinähän me kaikki suomalaiset olemme asiantuntijoita.

Meillä on lainsäädännön kyseenalaisella tulkinnalla päädytty siihen, että metsiä voidaan hakata ja käsitellä kesällä lintujen pesimäaikana niin, että merkittävä määrä pesintöjä tuhoutuu metsätöiden seurauksena. Kyseessä ei ole metsätalouden mielestä lintujen tahallinen häirintä, vaan pesät tuhoutuvat vahingossa ja tietämättä ja se on siten hyväksyttävää.

Keskustelu koskettaa kansallisen kuvitteellisen osaamisdominanssimme ydinaluetta.

Asiaa on Suomessa tutkittu niukasti. Vanhojen, vuosituhannen vaihteessa tehtyjen tutkimusten perusteella kesähakkuut tuhosivat tuhansien rauhoitettujen lintulajien pesiä vuosittain. Nykyisin puhutaan varmaan jo kymmenistätuhansista.

Jos yksittäinen kansalainen tuhoaa rauhoitetun lajin pesän ja se tulee viranomaisen tietoon, joutuu korvausvastuuseen, joka lajista riippuen voi olla muutamasta kymmenestä eurosta satoihin tai tuhansiin euroihin. Metsänhoidon nimissä tuhotuista pesinnöistä ei korvausvastuuta synny – metsäteollisuus on onnistunut lobbailemaan lainsäädäntöön riittävät porsaanreiät. Isojen petolintujen tunnettuja pesiä ei onneksi kesähakkuissa enää tuhota, mutta tuhoutuvien hömö- ja töyhtötiaisten, kanalintujen ja monien muiden lajien pesien määriä ei kukaan tiedä.

En tiedä, auttaisiko ennallistamisasetus tämän suomalaisen metsäosaamisen ilmiselvän epäkohdan korjaamisessa, mutta kesähakkuista luopumisessa tai niiden kestävyyden oleellisessa parantamisessa ei vertailuajanjaksoa tarvitsisi hakea kovinkaan kaukaa metsänhoitomme historiasta. Minulle nykytilanne kertoo siitä, että emme voi olla ylpeitä suomalaisesta metsänhoidon osaamisesta metsien lajistoa koskevan luontokadon torjunnassa, kun näinkään ilmiselviin epäkohtiin ei haluta puuttua.

Mikko Jokinen

entinen ympäristönsuojelujohtaja

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide