Verotietojen avoimuus tukee demokratiaa

10.11. 2:00

Aamulehti toteaa, että keskiviikkona edellisen vuoden verotiedot tulivat julkisiksi.

”Verotietojen julkistaminen on yksi avoimen yhteiskuntamme ominaisuus. Julkiset verotiedot osoittavat, kuka kantaa minkäkin kokoisen taakan yhteiskuntamme pyörien pyörittämisessä. Lisäksi verotiedot torjuvat veronkiertoa, harmaata taloutta ja korruptiota.”

”Vaikka julkiset vero- ja tulotiedot herättävät kansalaisissa inhimillistä uteliaisuutta ja paikoin kenties kateuttakin, listoja kannattaisi katsoa pikemminkin siitä näkökulmasta, että suomalainen yhteiskunta tarjoaa eteville ja yritteliäille ihmisille mahdollisuuden menestyä. Demokratian ja yhteiskuntarauhan kannalta on arvokasta, ettei suurituloisimpien verotietoja salata.”

”Ehkä jonakin päivänä pääsemme jopa tilanteeseen, jossa verovuoden suurimmat veronmaksajat ovat sankareita eivätkä kateuden ja kyräilyn kohteita.”

Karjalainen tähdentää, että verotietojen julkistamiselle on useita yhteiskunnan ja demokratian toiminnan kannalta oleellisia perusteita.

”Raha ja varallisuus kulkevat usein käsi kädessä yhteiskunnallisen vallan kanssa, ja tätä rahan ja vallankäytön yhteyttä on tärkeää pystyä seuraamaan. Verotietojen julkisuudella hillitään myös korruptiota, ja julkisuudella ja julkisen keskustelun avulla voidaan löytää ja tukkia mahdollisia verotuksen vuotokohtia. Ilman avoimutta faktapohjainen yhteiskunnallinen keskustelu esimerkiksi valtarakenteista, palkkatasa-arvosta, tuloverotuksen kehityksestä ja verotaakan jakautumisesta olisi vaikeaa ellei mahdotonta.”

”Verotietojen avoimuus on myös omiaan edistämään kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan. Kun jokaisella on mahdollista saada faktatietoa tuloista ja veroista, vähentää se turhia vilppiepäilyjä.”

Savon Sanomien mukaan vaatimukset palkansaajien tuloverojen alennuksesta pakottavat pohtimaan, mitä veroja sitten kiristettäisiin.

”Veronalennusten on sanottu kuittaantuvan vähintään osittain dynaamisilla kasvuvaikutuksilla, mutta kokonaan niiden varaan tuskin kukaan poliitikko tohtii heittäytyä valtion rankan velkaantumisen aikoina.”

”Olisi arvokasta, jos veronalennusten vaatijat kertoisivat, nostetaanko kiinteistöveroa, valmisteveroa, arvonlisäveroa vai työnantajan sairausvakuutusmaksua ja miten paljon.”

”Riidanaiheeksi nousseesta arvonnousuverosta ei tuloveroalen kuittaajaksi olisi, mutta se epäilemättä tukisi tavallisen verovelvollisen veronmaksumoraalia.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide