Rakentamislain valmistelu on ollut puutteellista

Lain käyttäjillä ei ole ollut mahdollisuutta aitoon vuoropuheluun lain valmistelijoiden kanssa.

Hallituksen esitys rakentamislaiksi on eduskunnan käsittelyssä.

13.11. 15:15

Rakentamislaki on eduskunnan ympäristövaliokunnan käsiteltävänä. Valmisteluprosessin puutteiden vuoksi lain käyttäjillä ei ole ollut mahdollisuutta aitoon vuoropuheluun lain valmistelijoiden kanssa.

Erittäin puutteellinen lausuntoyhteenveto ei myöskään ole välittänyt oikeaa tietoa lakiehdotusta koskevasta kritiikistä sen enempää kansalaisille kuin poliittisille päättäjillekään.

Maankäyttö- ja rakennuslain jakaminen kesken valmisteluprosessin ilman kunnollista vaikutustenarviointia on johtamassa epäselvään tilanteeseen alueidenkäytön ja rakentamisen rajapinnassa. Kaikkein huolestuttavinta on kuitenkin se, että esitetyssä muodossaan lakiehdotus tuottaa nykyistä lakia huonommin kestävän rakennuskannan suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ohjaavan lain. Lakiluonnos mahdollistaa aikaisempaa helpomman rakennusten purkamisen ja tekee rakennusten korjaamisesta kalliimpaa ja riskialttiimpaa. Se myös edellyttää ristiriitaisia vaatimuksia suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksiltä. Lisäksi itse lupaprosessi lupakynnyksineen on epäselvä.

Moni näistä ongelmista on nostettu esiin jo kaavoitus- ja rakentamislain valmistelussa annetuissa lausunnoissa. Samat virheet ovat kuitenkin yhä lakitekstissä. Aika ei ole riittänyt vajaa vuosi sitten kahdeksi erilliseksi laiksi jaetun kokonaisuuden huolelliseen kirjoittamiseen. Moni virhe olisi seuloutunut esiin alan kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa.

Moni virhe on nostettu esiin jo aiemmin.

Lakiluonnoksen myötä poistuu myös jako toimenpidelupiin ja rakennuslupiin erilaisine asiakirjavaatimuksineen. Lakiluonnos määrittelee kymmenen asiakirjakohtaa rakentamislupahakemukseen liitettäviksi asiakirjoiksi muttei määrittele, millaisiin rakennuksiin tai rakennuskohteisiin mitkäkin asiakirjat tulee toimittaa. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki antaa harkintavallan tarvittavista asiakirjoista rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakentamislakiluonnoksesta tämä maininta puuttuu.

Lakimuutos edellyttää lähes pariakymmentä uutta asetusta tai nykyisen asetuksen muuttamista. Monissa kunnissa itse lupaprosessi on sähköinen ja tiedot virtaavat kunnan järjestelmiin konekielisesti. Uudistuva laki edellyttää näiden digitaalisten lupajärjestelmien muuttamista. Järjestelmien käyttäjiä ovat kaikki luvanhakijat, luvan käsittelyyn osallistuvien virkamiesten lisäksi. Vielä emme tiedä, miten järjestelmiä tulisi muuttaa. Vuosi 2023 on lyhyt aika säätää asetukset, muuttaa järjestelmät ja opetella uudet toimintatavat. Väistämättä mieleen muistuu esimerkkejä, kuten Apotti ja Helsingin Sarastia.

Lukuisine virheineen ja ristiriitaisuuksineen lakiluonnos tarjoaa vasta pohjan alan kanssa käytävälle keskustelulle ja lakivalmistelun uudelleen käynnistämiselle luonnoksen pohjalta.

Lain säätäminen esitetyn kaltaisena uhkaa aiheuttaa hankkeiden viivästymistä, runsaasti tulkintaerimielisyyksiä ja hallinto-oikeuksiin virtaavien valitusten vyöryn.

Ifa Kytösaho

arkkitehti SAFA

vastaava lupa-arkkitehti, Vantaan kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide