Eduskuntavaalit ja kirkon vaalit pitäisi uudistaa

15.11. 2:00

Karjalaisen mukaan eduskuntavaaleja koskeva laki kaipaa uudistamista.

”Eduskuntaan valituista puolueista lähes kaikki haluavat tehdä muutoksia nykyiseen eduskuntavaalijärjestelmään. Vaikka puolueilla on halua uudistaa vaalijärjestelmää ensi vaalikaudella, on yhteisen näkemyksen löytäminen uudistusta varten kuitenkin hankalaa. Puolueista keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, Rkp, kristillisdemokraatit ja nyt-liike vaikuttavat olevan valmiimpia suurempaan vaalijärjestelmäremonttiin kuin Sdp ja kokoomus. Ainoastaan perussuomalaisten mielestä vaalijärjestelmää ei tarvitse uudistaa. Puolueiden yhteisesti jakama huoli liittyy suhteellisuuden epätasaiseen toteutumiseen.”

”Ongelmallista on, että pienissä vaalipiireissä poliittinen suhteellisuus toteutuu heikosti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että puolueiden kansanedustajien määrä ei vastaa puolueiden vaaleissa saamia ääniosuuksia.”

”Vaalipiirien kokoerot johtavat siihen, että niin sanotussa piilevässä äänikynnyksessä on suurta vaihtelua alueittain. – – Äänestäjät ovat eriarvoisessa asemassa: pienessä vaalipiirissä pienelle puolueelle annettu ääni menee useimmiten hukkaan, suuressa vaalipiirissä ei.”

”Nykyinen järjestelmä suosii isoja puolueita pienissä vaalipiireissä, mikä osaltaan selittää suurten puolueiden vähäistä intoa suureen vaalijärjestelmäremonttiin.”

”Yleinen trendi on se, että isoissa vaalipiireissä äänestetään ahkerammin kuin pienissä vaalipiireissä.– – Ihmiset äänestävät, kun he kokevat äänellään olevan merkitystä.”

”Seuraavalla vaalikaudella puolueiden on löydettävä asiasta yhteisymmärrys ja vaalilakiuudistus on saatava vihdoin käyntiin.”

Lapin Kansa toteaa, että yhä pienempi osa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvista äänestää seurakuntavaaleissa.

”Seurakuntavaalien aneemisuus näkyy myös ehdokkaiden määrässä, joka sekin on laskeva.”

”Seurakuntavaalien hiipuvaa äänestysaktiivisuutta on selitetty muun muassa hiipuvalla kirkkosuhteella, vaikeilla talouspäätöksillä ja yleisellä passiivisuudella.”

”Osansa ilmiössä lienee myös kirkon oppiriidoilla ja sekavalla vaalijärjestelmällä, jossa äänestäjä joutuu käytännössä arvailemaan ehdokkaan ehdokkuusmotiivien lisäksi sitä, mitä asioita ehdokas aikoo valtuutettuna ajaa.”

”Mikäli äänestäjä haluaa tietää etukäteen ehdokkaiden kirkkopoliittisen linjan, se vaatii salapoliisityötä. Moni valitsee helpomman reitin ja jättää äänensä antamatta.”

”Jos kirkko haluaa lisää äänestäjiä uurnille, vaalijärjestelmää on muutettava avoimemmaksi.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide