Vesihuollon huoltovarmuutta pitää vahvistaa

Toimiva vesihuolto on edellytys koko yhteiskunnan toiminnalle.

Helsingissä on viime päivinä ollut useita putkirikkoja.

16.11. 2:00

Isot putkirikot Helsingissä ovat herättäneet monet pohtimaan vesihuollon merkitystä. Toimiva vesihuolto on edellytys koko yhteiskunnan toiminnalle. Jos vesihuollossa on häiriö, se aiheuttaa heti epämukavuutta ja haasteita arkeemme, pahimmillaan vahinkoa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Infrastruktuurin tuhoutumisen seuraukset vesihuoltoon ilmenevät parhaillaan karusti Ukrainassa.

Vesihuollon toimintavarmuuden turvaaminen edellyttää järjestelmällistä työtä erilaisten riskien hallitsemiseksi. Kuten olemme viime aikoina huomanneet, riskitasot voivat muuttua nopeastikin, häiriöitä esiintyy ja erilaisiin tilanteisiin pitää pystyä reagoimaan. Hyvä varautuminen, tietoon pohjautuva päätöksenteko sekä kyky toimia erilaisissa häiriötilanteissa edellyttävät vesilaitoksilta riittäviä resursseja ja toimintakykyä. Mikäli osaaminen ja ennakoiminen eivät ole kunnossa, vaikutukset kriittisen infrastruktuurin toimintaan voivat olla kohtalokkaat.

Vesihuolto toimii pääsääntöisesti hyvin, mutta korjattavaakin on. Vesilaitosyhdistyksen kyselyssä vesilaitosjohtajat näkivät parantamisen tarvetta erityisesti verkostojen saneerausmäärissä, henkilöresurssien riittävyydessä sekä toiminnan kehittämisessä ja varautumisessa toimintaympäristön muutoksiin. Valitettavasti monessa vesilaitoksessa niin henkilöstön kuin taloudellistenkin resurssien niukkuus ohjaa lyhytnäköiseen toimintaan.

Korjausinvestointien lykkääminen ei ole kestävä ratkaisu.

Vesihuollon huoltovarmuutta maassamme tuleekin nykyisestään vahvistaa. Keinoja tässä voivat olla esimerkiksi vesilaitosten keskinäisen yhteistyön tiivistäminen, vesilaitosten yhdistäminen ja palvelujen hankkiminen yksityiseltä sektorilta.

Vesi-infrastruktuurin ylläpito on tärkeä osa vesihuoltotoiminnan turvaamista. Korjausinvestointien tai varautumista parantavien toimenpiteiden lykkääminen tulevaisuuteen ei ole kestävä ratkaisu vaan kasvattaa toiminnan riskiä. Tästä syystä onkin tarpeen etsiä vesihuoltolaitosten talouteen tasapaino, joka mahdollistaa laadukkaat ja turvatut vesihuoltopalvelut nyt ja tulevaisuudessa. Vesimaksujen korotuksia tarvitaan, mutta pitkäjänteisellä suunnittelulla vuosittaiset korotukset voidaan pitää maltillisina.

Parhaillaan ollaan käynnistämässä vesihuollon laatua ja turvallisuutta varmistavaa kansallista vesihuoltouudistusta. Uudistusta tarvitaan ja sen toimenpiteet täytyy saada maaliin saakka.

Omistajapolitiikalla on oleellinen merkitys vesilaitosten toimintakyvyn turvaamisessa. Merkittävä osa vesilaitoksia koskevista päätöksistä tehdäänkin vesihuoltolaitosten omistajakunnissa. Huoltovarmuus on syytä pitää vahvasti mielessä niin kunnissa kuin kansallisestikin, kun tehdään vesihuoltoa koskevia ratkaisuja.

Saijariina Toivikko

kehittämispäällikkö

Osmo Seppälä

toimitusjohtaja

Vesilaitosyhdistys

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide