Miksi jättibussit tuotiin hiljaiselle asuntokadulle?

Helsingin kaupunkisuunnittelu on ristiriitaista.

25.11. 2:00

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on viime viikkoina käsitellyt raporttia Elämyksellinen ydinkeskusta – ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 2032. Kyseinen raportti tarkentaa ja konkretisoi Helsingin Keskustavision (29.9.2020) tavoitteita ja linjauksia.

Visioissa korostuu käveltävän keskustan idea ja kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan arvojen vaaliminen. Liikenteestä todetaan: Keskusta-alueen sisällä liikutaan vähäpäästöisillä kaupunkimittakaavaan soveltuvilla ajoneuvoilla. Autoliikenteen määrä katutilassa ei kasva, ja liikenteen haitat, kuten pienhiukkaset, rengasmelu ja autojen viemä tila vähenevät.

Laivurinkatu Tehtaankadulta Merikadulle on molemmissa raporteissa määritelty merkittävän puistoakselin osaksi sekä vaalittavaksi ja vahvistettavaksi kävely-yhteydeksi. Alue on on tunnettu miellyttävästä kävely-ympäristöstään. Se on asemakaavassakin suojeltua – myös Laivurinkadun katualue suurelta osin – ja myös raporttien mukaan kaikkien toimenpiteiden osalta edellytetään kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan arvojen vaalimista. Tavoitteet ovat alueen asukkaalle mieluisia ja kannatettavia.

Joulukuussa 2020 katu- ja liikennesuunnittelupäällikkö, joka oli ollut laatimassa Keskustavisiota, teki kuitenkin viranhaltijapäätöksen vähäisestä liikennejärjestelystä. Sen seurauksena Laivurinkadun eteläpäähän rakennettiin kesällä 2021 runkolinjojen 20 ja 30 pääteasema. Linjaa liikennöidään jättimäisillä nivelbusseilla. Ne ovat sähkökäyttöisiä mutta pienhiukkasten, rengasmelun sekä katutilan käytön ja pienipiirteisen kulttuuriympäristön suhteen yhtä vahingollisia kuin muutkin raskaat ajoneuvot. Vuorotiheys on keskimäärin alle 10 minuuttia. Pahimmillaan busseja on 3–4 yhtä aikaa Laivurinkadun päässä.

Keskustavision mukaan keskustan julkiset ulkotilat, puistot, aukiot ja kadut ovat koko Suomen yhteinen olohuone. Tähän olohuoneeseen, puistoakselille ja hiljaiselle asuntokadulle, tuotiin jättibussien virta. Liikennejärjestely oli kaupungin näkökulmasta niin merkityksetön, ettei siitä tarvinnut järjestää vuorovaikutusta tai edes tiedottamista alueen asukkaille. Keskustavisiosta on käyty laaja vuorovaikutusprosessi. Sen mukaisesti asukkailla on ollut syy olettaa, että Laivurinkatua kehitetään kävely- ja puistoyhteytenä eikä runkolinjabussien pääteasemana. Kehityskuvaraportti vielä vahvistaa tämän kehityslinjan, vaikka todellisuus onkin jo toisenlainen. Onko näillä hienoja tavoitteita esittelevillä raporteilla huijattu sekä asukkaita että päättäjiä?

Kirsti Sivén

arkkitehti, Laivurinkadun asukas, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luetuimmat - Mielipide