Mediakasvatuksessa on syytä keskittyä olennaiseen

Kunnollinen lukutaito on taidoista tärkein. Sille pitää antaa enemmän tilaa suomen kielen opetuksessa.

2.12.2022 2:00

Suomen kielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin opettaja Tuire Vuori kirjoitti erinomaisen mielipidekirjoituksen ”Yläkoulu hukkasi lukutaidon opettamisen” (HS 29.11.). Kirjoituksessa Vuori kiinnitti huomiota siihen, että opetussuunnitelman perusteet jättää pitkien tekstien lukemisen vähälle huomiolle ja lukutaidon sijaan puhutaan monilukutaidosta. Vuori toteaa, että mediakasvatusta tarvitaan, mutta se ei saa korvata pitkän tekstin lukemista.

Entisenä suomen opettajana olen samaa mieltä. Kunnollinen lukutaito on taidoista tärkein, ja sille pitää antaa enemmän tilaa suomen kielen opetuksessa.

Monilukutaito ja mediakasvatus ovat kaikkien oppiaineiden opetusvastuulla eli ei oikein kenenkään. Suomen opettajille tästä vastuusta on langennut suuri osa. Lisäksi heidän vastuullaan ovat muun muassa vuorovaikutus, ryhmäviestintä, esiintymistaito sekä fiktiivisten tekstien tulkinta. Koska vaadittavat sisällöt ovat laajoja ja keskenään erilaisia, opettajan on vaikea keskittyä riittävästi lukutaidon kehittämiseen. Mediakasvatusvastuuta voisi lisätä esimerkiksi yhteiskuntaopin opettajille, ja näin parantaa suomen opettajien mahdollisuutta keskittyä lukutaitoon.

Mediataidot ovat keskeisiä kansalaistaitoja, eikä niitä voi sivuuttaa kouluopetuksessa. Tärkeintä on miettiä, mitkä asiat mediakasvatuksessa ovat olennaisimpia, ja keskittyä niihin.

Olennaista on erottaa vastuullinen, journalistinen tiedonvälitys kaiken muun viestinnän joukosta.

Viimeistään koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan myötä ajankohtaisesta ja luotettavasta tiedosta on tullut keskeinen huoltovarmuustekijä. Presidentti Vladimir Putinin propagandakoneiston yksi tavoite on synnyttää sekaannusta ja murentaa läntisiä demokratioita. Informaatiosota on käynnissä, ja trollitehtaat suoltavat disinformaatiota tauotta. Sitä vastaan voidaan taistella koulutuksen avulla.

Informaatiolukutaidon näkökulmasta on yhdentekevää, miltä alustalta juttuja luetaan tai videoita katsellaan. Merkitystä on vain sillä, millaisten periaatteiden mukaan tieto on tuotettu ja kuka sen on julkaissut. Olennaista on siis erottaa vastuullinen, journalistinen tiedonvälitys kaiken muun viestinnän joukosta.

Journalismin arvopohjan, ammattieettisten periaatteiden, Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn ja journalistisen prosessin ymmärtäminen lisää kykyä arvioida uutismedian ja muiden vastuullisten medioiden luotettavuutta suhteessa muuhun viestintään. Koska informaatiolukutaito on yleissivistyksen lisäksi yhteiskunnallinen kysymys ja liittyy demokraattiseen järjestelmään, sisällöt soveltuvat yhteiskuntaopin oppiaineeseen.

Kun opetussuunnitelman perusteita uudistetaan, Uutismedian liitto ehdottaa että, yläkoulun yhteiskuntaopin demokraattisen yhteiskunnan sisältöalueeseen lisätään Julkisen sanan neuvostoon sitoutuneiden medioiden tunnistaminen ja niiden julkaisemien journalististen sisältöjen erottaminen muusta viestinnästä.

Susanna Ahonen

projektipäällikkö, informaatiolukutaitohanke

Uutismedian liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide