Perusopetuksessa arvioidaan oppilaan osaamista ja työskentelyä – ei persoonaa

Opetussuunnitelman perusteissa todetaan erikseen, että arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

6.1. 2:00

Nimimerkki Yläkoululaisen äiti kysyi (HS 2.1.) onko tarkoituksenmukaista arvioida oppilaita temperamentin tai oppimistyylin mukaan vai sen mukaan, mitä oppilas osaa.

Opetushallitus antaa määräyksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, jossa on kirjattuna myös oppilaan arviointia ohjaavat periaatteet. Arviointi on mitä suurimmassa määrin oppilaan oikeusturvakysymys, ja sen vuoksi nimimerkkikirjoittajan huoli on tärkeä ja aiheellinen.

Opetussuunnitelman mukaisesti arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Osaamista ja työskentelyä arvioidaan oppiainekohtaisesti vuosiluokilla 1–3 sanallisesti tai numeroin ja sen jälkeen numeroilla. Käyttäytyminen arvioidaan erikseen. Työskentelytaidoilla tarkoitetaan taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa. Opetussuunnitelman perusteissa ei puhuta viittaamisesta tai viimeistellystä vihkotyöstä.

Opetussuunnitelman perusteissa todetaan erikseen, että arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Perusopetuksessa voidaan arvioida vain niitä asioita, joihin on opetussuunnitelmassa asetettu tavoitteet, ja arviointia on toteutettava monipuolisesti. Näin pyritään siihen, että arviointi olisi mahdollisimman oikeudenmukaista, läpinäkyvää ja yhdenvertaista.

Oppilaan arviointia koskevia linjauksia on perusopetuksen opetussuunnitelmassa muokattu viimeksi vuonna 2020. Arviointi on muuttunut niistä ajoista, kun oppilaiden vanhemmat kävivät koulua. Jos arvioinnissa jokin asia mietityttää, kannattaa aina kääntyä lapsen oman koulun opettajien ja rehtorin puoleen.

Opetushallituksen arviointikoulutuksissa on muutaman viimeisen vuoden aikana käynyt tuhansia opettajia. Arviointia koskevat periaatteet ovat koulutusten lähtökohta. Introvertilla ja puheliaalla oppilaalla tulee olla samat edellytykset arviointiin, jolla hän voi osoittaa osaamisensa itselleen sopivimmalla tavalla. Oppilasta tulee siis arvioida hänen osaamisensa mukaan, aivan kuten nimimerkkikirjoittaja esitti.

Tiina Luomanen

opetusneuvos, Opetushallitus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide