S2-oppilaan oman äidinkielen tukeminen parantaa koulumenestystä

Huoli S2-oppijoiden koulumenestyksestä on aiheellinen, sillä lasten syrjäytymisellä on vakavat ja pitkäkantoiset seuraukset.

Esimerkiksi Helsingissä on useita kouluja, joissa yli puolet oppilaista puhuu muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään.

27.1. 2:00

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuore tutkimus on herättänyt vilkasta keskustelua monikielisten lasten oppimistuloksista. Vaikka osa suomi toisena kielenä (S2) -oppilaista pärjäsi tutkimuksen mukaan jopa keskiarvoa paremmin, kokonaisuutena nämä oppilaat jäivät suomen- ja ruotsinkielisistä oppilaista jälkeen (HS 17.1.). Huoli S2-oppijoiden koulumenestyksestä on aiheellinen, sillä lasten syrjäytymisellä on vakavat ja pitkäkantoiset seuraukset.

Monissa kouluissa tehdään arvokasta työtä S2-oppilaiden tukemiseksi. Keskustelussa vähemmälle huomioille on kuitenkin jäänyt lapsen oman äidinkielen tuen merkitys. Eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu hyvän äidinkielen taidon edistävän toisen kielen oppimista. Vähemmistökieliset lapset, joiden äidinkieltä tuetaan koulussa, menestyvät paremmin sekä enemmistökielen opinnoissa että yleisesti eri oppiaineissa verrattuna niihin, joita opetetaan pelkästään enemmistökielellä. Äidinkielen tuki edistää ajattelun kehittymistä, oppimisvalmiuksia ja parantaa koulumenestystä.

Kodin ja koulun yhteistyöllä on suuri merkitys.

Äidinkielen perusta luodaan kuitenkin jo ennen kouluun menoa. On tärkeää, että vanhemmat saavat jo raskaus- ja vauva-aikana tietoa äidinkielen merkityksestä sekä käytännön neuvoja, miten lapsen kielen kehitystä rikastetaan. Neuvoloilla, kotoutumispalveluilla ja varhaiskasvatuksella on keskeinen rooli tukea kielitietoiseen vanhemmuuteen.

Pelkkä kodin tuki ei kuitenkaan riitä. On tärkeää, että eri äidinkielet saavat yhteiskunnassa tukea. Sen vuoksi on perusteltua, että kouluissa tarjotaan vähemmistökielissä oman äidinkielen opetusta. Monissa kunnissa järjestetään myös muuta omakielistä tukea: esimerkiksi erikielisiä avustajia ja tukiopettajia toimii koulujen ja päiväkotien arjessa. Omakieliset tukitoimet on integroitava varhaiskasvatuksen ja koulun muuhun toimintaan, jotta tuki palvelee mahdollisimman hyvin lapsen oppimista, kasvua ja kotoutumista.

Karvin tutkimuksessa havaittiin myös, että kodin ja koulun yhteistyöllä on suuri merkitys. Turussa yhdistyksemme toteuttaa useissa kouluissa Linkkikioski-hanketta, jossa vahvistamme koulun ja vanhempien välistä vuoropuhelua, tutustutamme vanhempia koulun arkeen ja ohjaamme esimerkiksi Wilman käytössä. Kokemuksemme perusteella vahva linkki koulun ja kotien välillä tukee lasten oppimista, kouluviihtyvyyttä sekä vahvistaa ymmärrystä kotien ja koulujen välillä.

Terhikki Mäkelä

Mohammad Badawieh

Hatice Kütük

Mirva Salonen

Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide