Helsingin seudun mal-suunnittelussa on päästävä eteenpäin

Kuntien on pyrittävä yhdessä parantamaan koko alueen kilpailukykyä.

Kerrostaloa rakennettiin Helsingin Mellunmäessä syksyllä 2019.

15.2. 2:00

Helsingin seudun kehittämisen kannalta tärkeä kuntien yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen Mal 2023 -suunnitelma on juuttunut poliittiseen päätöksentekoon. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan (HS 10.2.) erimielisyyksiä on niin liikenteen kuin asuntotuotannon sääntelynkin saralla.

Seudulle ennustettu voimakas väestön- ja työpaikkamäärän kasvu tuo mukanaan suuria haasteita. Kuntarajat eivät saa vaikeuttaa seudun kehittämistä, vaan kuntien on pyrittävä yhdessä parantamaan koko alueen kilpailukykyä. Päätöksiä on pystyttävä tekemään silloinkin, kun ratkaisu ei oman kunnan näkökulmasta ole paras mahdollinen mutta on seudun kokonaisedun kannalta välttämätön.

Elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, että seudulla on yhteinen kokonaiskuva yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä asuntotuotantotavoitteista pitkälle tulevaisuuteen. Mal-suunnitelman pohjalta neuvoteltavalla kuntien ja valtion välisellä mal-sopimuksella on merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön, investointeihin ja työvoiman saatavuuteen.

Kysymys on monimutkaisesta kokonaisuudesta ja ristiriitaisten intressien yhteensovittamisesta. Erityisen haastavaksi on tälläkin mal-kierroksella osoittautunut liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttaminen, eikä ihme. Helsingin seutu joutuu etsimään alueellisia päästövähennyskeinoja, koska valtakunnan tasolla asiaa ei ole kyetty ratkaisemaan. Seuraavan hallituksen on tartuttava asiaan pontevammin. Päästövähennyskeinoista on saatava aikaan koko maata koskeva selkeä linjaus.

Liikenteen verotus ja liikennejärjestelmän rahoitus on monesta syystä joka tapauksessa uudistettava. Yksi vaihtoehto olisi siirtyä ajoneuvon omistamisen verotuksesta sen käyttöön perustuviin maksuihin koko valtakunnassa. Tällöin voitaisiin verotuksen keinoin vaikuttaa myös ajoneuvokannan uusiutumiseen, päästöihin ja liikenteen sujuvuuteen.

Asuntotilanne ei parane sääntelyä lisäämällä.

Työvoiman liikkuvuutta ja rekrytointia vaikeuttaa muun muassa asumisen kalleus seudulla muuhun maahan verrattuna. Käytännössä ainoa keino hillitä asuntojen hintojen ja vuokrien nousua on asuntotarjonnan lisääminen. Mitä enemmän asuntoja rakennetaan, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksillä on saada työntekijöitä ja menestyä Helsingin seudulla.

Markkinoiden on annettava tuottaa sellaisia asuntoja, joille on kysyntää ja joihin ihmisillä on varaa. Tähän sopivat erittäin huonosti mal-valmistelussakin voimistuneet ajatukset muun muassa huoneistotyyppijakauman tai asuntojen keskipinta-alan sääntelystä. Asuntotilanne ei parane sääntelyä lisäämällä. Kustannuksia lisäävää rakentamis- ja kaavasääntelyä tulee päinvastoin purkaa sekä kaavoitus- ja lupaprosesseja yksinkertaistaa ja nopeuttaa.

Mal-yhteistyö on osoittanut toimivuutensa Helsingin seudun kehittämisessä. Seudun kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että yhteinen sävel löytyy tälläkin kertaa ja neuvottelut mal-sopimuksesta voidaan aloittaa uuden hallituksen kanssa.

Tiina Pasuri

johtava asiantuntija, maankäyttö ja liikenne

Helsingin seudun kauppakamari

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide