Kaivosyhtiön suunnitelmat uhkaavat Soklin alueen luontoa ja elinkeinoja

Kaivoksen ympäristöongelmia ei ole ratkaistu.

25.2. 2:00

Savukosken Soklin malmiesiintymän omistaja Suomen Malmijalostus ilmoitti äskettäin alustavan kannattavuusselvityksensä pohjalta, että kaivostoiminta Soklissa olisi sekä taloudellisesti kannattavaa että ympäristön kannalta kestävää (HS 16.2.). Olemme asiasta eri mieltä: Soklin ympäristölupa on kumottu korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), eikä uusien suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia ole edes aloitettu.

Kaivosyhtiön uutena ajatuksena on rakentaa lähes 200 kilometrin pituinen putki malmin muualle pumppaamista varten. Tähän tarvittavaa vettä ei otettaisi Nuorttijoen vesistöstä vaan todennäköisesti Kemijoesta. Miljoonien tonnien maanpoistomassat ja kaivosmontut jäisivät yhä Nuorttijokivarteen. Kaivostoiminta uhkaisi hävittää luontomme helmen, Soklin ahot, jotka ovat ainutlaatuisia, tunturiniittyjä muistuttavia puuttomia ketoja. Äärimmäisestä harvinaisuudestaan huolimatta ne ovat yhä vailla uhanalaisluokitusta. Kaivoksen ympäristöongelmia ei ole ratkaistu, päinvastoin.

Kaivosyhtiö tähyää niin sanotun vihreän siirtymän markkinoille harvinaisten maametallien (REE) ja niobimalmien avulla. Yhtiö ei näytä ymmärtävän niobimalmien kaivamiseen liittyvää suurta ympäristöriskiä. Niobiumin lisäksi malmit sisältävät suuria määriä uraania, tantaalia ja toriumia, jotka lähtisivät liikkeelle. Radioaktiiviset päästöt leviäisivät ympäristöön. Poronlihan imago puhtaana luonnontuotteena olisi mennyttä, ja alueen luontomatkailu tulisi tiensä päähän. Kaivostyöpaikkojen vuoksi alueen elinkeinotoiminnan perusta tuhottaisiin. Soklin ”vihreä siirtymä” näyttäytyykin täällä myrkynvihreänä.

Kaivosyhtiö on kertonut pienentäneensä yhtä louhosaluetta niin, ettei Sokliojan ja Yli-Nuorttin uomia tarvitsisi siirtää. Hyödynnettävät REE-malmiot sijaitsevat kuitenkin ylempänä Sokliojan alla. Uudet REE-malmien ja foskoriittisten kivien louhokset lisäisivät kuivatusvaikutusta Sokliojaan ja Sokliaavan arvokkaalle lettosuolle, jossa kasvaa kymmeniä tuhansia lettorikkoja ja muun muassa erittäin uhanalaista turjanhorsmaa. KHO:n erityissuojelussa olevan Nuorttijoen taimenen poikasten koti olisi mennyttä. Vihreän siirtymän nimissä markkinoitu hanke lisäisi huomattavasti luontokatoa Tulppion alueella.

KHO:n Sokli-päätöksessä Nuorttijoen katsottiin muodostavan luonnonolosuhteen, jota ei saa huonontaa. Mittaamattomien luontoarvojensa vuoksi Tulppion alue kuuluu suojeluun. Haluamme pitää puhtaan luontomme. Meillä on siihen oikeus.

Leena Pyhäjärvi

Sompion luonnonystävät

Mika Kavakka

Kemin-Sompion paliskunta

Mikko Pyhäjärvi

Sokli Erämaana ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide