Luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun tarvitaan enemmän aikaa ja tukea

Nykyisillä panostuksilla opetukseen ja opettajankoulutukseen ei taata lapsille ja nuorille riittäviä kielenkäyttötaitoja.

Kielitaito kehittyy yksilöllisesti.

9.3. 2:00

Koulutus on ansainnut asemansa yhtenä tärkeimmistä vaaliteemoista. Suomalainen koulu ei ole rikki, mutta nykyisellä yhteiskunnan koulutuspanostuksella ei kyetä vastaamaan uusiin haasteisiin. Koulua on kehitettävä rakenteellisesti, opettajankoulutusta on uudistettava ja alan vetovoimaisuutta lisättävä.

Koulun tärkein tehtävä on taata kaikille lapsille ja nuorille riittävät perustaidot, erityisesti hyvä suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet, että tässä on meillä paljon kohennettavaa. Luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun tarvitaan enemmän aikaa ja tukea. Suomi toisena kielenä -opetuksen (S2) rakenteita on myös arvioitava uudelleen.

Yksi tärkeimmistä korjausliikkeistä suomi toisena kielenä -opetukseen liittyen on tehtävä opettajankoulutuksessa. Useat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat vastaavat omassa koulussaan myös S2-opetuksesta, mutta heillä ei välttämättä ole tutkinnossaan lainkaan siihen liittyviä opintoja. Yhä edelleenkin ammattiin valmistuvan äidinkielenopettajan ainoa kosketus S2-näkökulmaan saattaa olla yksittäinen luento pedagogisten opintojen aikana.

Pätevistä S2-opettajista on huutava pula.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineopintoihin ja opettajankoulutukseen on siis lisättävä S2-sisältöjä. Tutkintorakennetta on päivitettävä kaikissa yliopistoissa.

Pätevistä S2-opettajista on huutava pula. Osittain tämän takia monissa kouluissa joudutaan sijoittamaan samaan S2-opetusryhmään kielitaidoiltaan hyvin kirjava joukko oppilaita. Tämä taas voi olla yksi syy siihen, ettei kaikkien S2-oppilaiden suomen kielen taito kehity peruskoulun aikana, vaan oppimistavoitteet jäävät saavuttamatta.

Tuore opetus- ja kulttuuriministeriön virkanäkemys tulevan hallituskauden valinnoista sisältää linjauksen, jonka mukaan maahanmuuttajataustaisen oppilaan olisi siirryttävä koulun opetuskielen mukaiseen äidinkieli ja kirjallisuus -opetuksen piiriin kolmen vuoden sisällä perusopetuksen aloittamisesta. Linjauksen mukaan kesken perusopetuksen Suomeen tulleen lapsen olisi siirryttävä koulun opetuskielen mukaiseen äidinkieli ja kirjallisuus -opetuksen piiriin peruskoulun aikana.

Tällaiset tavoitteet ovat paitsi epärealistisia nykyisessä resurssipulassa myös täysin kielen oppimista koskevan tutkimustiedon vastaisia. Kielitaito kehittyy yksilöllisesti mutta vaatii aikaa ja panostusta kehittyäkseen optimaalisesti. Oppilas hyötyy eniten, kun opetus on omaan taitotasoon mitoitettua, joko S2- tai suomi äidinkielenä -ryhmässä.

Koulutusjärjestelmämme vaatii uudenlaista ajattelua ja riittävän taloudellisen panostuksen, jotta kaikki lapset ja nuoret saavat kunnollisen luku- ja kirjoitustaidon avulla mahdollisuuden jatko-opintoihin ja täysivaltaisen aikuisen elämään. Tarvitsemme myös lisää taitavia opettajia tärkeään työhön, jota tehdään koko yhteiskunnan hyväksi.

Jenni Alisaari

puheenjohtaja

Suomenopettajat ry

Irene Bonsdorff

puheenjohtaja

Sari Hyytiäinen

toiminnanjohtaja

Äidinkielen opettajain liitto ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide