Yleissivistävät opinnot tuottavat ammattitaitoa

Esimerkiksi kielitaitoa, viestintäosaamista ja matemaattista osaamista tarvitaan kaikissa työtehtävissä.

Vuonna 2021 ammattioppilaitoksissa suoritettiin noin 67 000 tutkintoa.

Ylen haastattelussa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ehdotti ammatillisen koulutuksen lyhentämistä ja pakollisten yleissivistävien opintojen poistamista opinnoista (Yle 21.4.). Nykyään yleissivistäviä opintoja ammatillisessa koulutuksessa kutsutaan yhteisiksi tutkinnon osiksi.

Ammatillisen koulutuksen tehtävä säädösten mukaan on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työ- ja elinkeinoelämää, antaa opiskelijalle valmiuksia jatko-opintoihin sekä tukea opiskelijoita aktiivisiksi ja sivistyneiksi kansalaisiksi.

Suomalaisessa modernissa ammatillisessa koulutuksessa on yhteisten tutkinnon osien kaltaisia opintoja ollut ammatillisen koulutuksen varhaisesta vaiheesta saakka. Suomen ensimmäisissä ammattioppilaitoksissa yli sata vuotta sitten opintosuunnitelmaan kuului äidinkieltä, Suomen kulttuuriin liittyviä opintoja, matematiikkaa sekä luonnontietoa. Myöhemmin mukaan tulivat esimerkiksi fysiikka ja kemia, kansalaistieto ja liikunta. Nykyään ammattitaitoa tukevat tutkinnon osat sisältävät viestintää suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja vieraalla kielellä, matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja ja yhteiskunta- ja työvoimaosaamiseen liittyviä opintoja.

Yhteiset tutkinnon osat tuottavat osaamista, joka on osa ammattitaitoa. Esimerkiksi kielitaitoa, viestintäosaamista ja matemaattista osaamista tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Yhteiset tutkinnon osat samalla tavalla kuin ammatilliset tutkinnon osat antavat valmiuksia oman elämän hallintaan, sivistykseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Lisäksi yhteiset tutkinnon osat antavat valmiuksia jatko-opintoihin.

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa koulutuksessa tulee siten nähdä laajemmin kuin vain jatko-opintoihin valmentavina opintoina. Kyseisten opintojen poistaminen heikentäisi myös ammatillista osaamista ja todennäköisesti vähentäisi ammatillisen koulutuksen suosiota nuorten keskuudessa. Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen on tärkeää kaikilla koulutusasteilla, myös ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillista koulutusta tulisi kehittää tutkimusperustaisesti ja toisen asteen koulutusta yhteisesti suunnitellen.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen kohdalla voitaisiin arvioida, voitaisiinko yhteiset tutkinnon osat ottaa huomioon nykyistä joustavammin.

Jari Laukia

ammatillisen opettajankoulutuksen johtaja

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide