Kaupunkimetsillä on tärkeä rooli monimuotoisuuden ylläpitämisessä

Kaupunkimetsät voivat toimia suojelualueiden tukialueina tarjoten sopivia elinympäristöjä lajeille, joille sopivia habitaatteja ei ole hoidetuissa talousmetsissä.

Matokallion metsää kuvattuna tammikuussa 2023.

Helsingin Sanomissa on ollut viime päivinä uutisia Helsingin kaupungin Myllypuron Matokallion metsään kohdistuneista suunnitelmista sekä metsien merkityksestä ja laadusta kaupunkialueilla (HS 18.4. ja 21.4.).

Olemme tutkimuksissamme havainneet, että kaupunkialueiden metsissä on hyvin edustettuina luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä, ja ne ovat monimuotoisuudeltaan erittäin arvokkaita. Kaupunkimetsien elävä puusto sisältää usein monenikäisiä puita useassa kerroksessa: myös vanhoja, monimuotoisuuden näkökulmasta arvokkaita puita. Niissä on lisäksi monia puulajeja ja runsaasti lehtipuuta, josta on usein pulaa hoidetuissa talousmetsissä.

Kaupunkialueiden metsissä on myös lahopuukeskittymiä. Ne luovat kasvupaikkoja lahopuusta riippuvaiselle lajistolle, joka on yksi tehokkaasta metsänhoidosta kärsineistä lajiryhmistä. Luonnonmetsien lahopuumääriin ei kaupunkimetsissä kuitenkaan vielä ylletä. Kaupunkien metsistä vastaavat ovat kuitenkin ymmärtäneet lahopuun merkityksen, joten tulevaisuudessa lahopuumäärien voi olettaa kasvavan.

Kaupunkialueiden metsissä on lahopuukeskittymiä.

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi kaupunkialueiden – myös Helsingin – metsistä on löydettävissä varsin laaja valikoima esimerkiksi uhanalaista, lahopuussa elävää sienilajistoa. Olemme havainneet tätä lajistoa myös omissa tutkimuksissamme. Vaativimmat lahopuulla elävät lajit tarvitsevat kuitenkin ympärilleen laajoja ja riittävän vanhoja metsäalueita säilyäkseen.

Metsäalueiden kutistuessa ja sirpaloituessa heikkenevät myös ulkoilijoiden mahdollisuudet irrottautua ympäröivän kaupunkialueen hälystä.

Kaupunkimetsien roolia monimuotoisuuden ylläpitämisessä ei pidä väheksyä. Tutkimustemme perusteella vaikuttaa siltä, että kaupunkialueiden metsät ovat tärkeitä monimuotoisuuden ylläpitämisessä etenkin Etelä-Suomessa, jossa suojelualueita on vähän. Kaupunkimetsät voivat toimia suojelualueiden tukialueina tarjoten sopivia elinympäristöjä lajeille, joille sopivia habitaatteja ei ole hoidetuissa talousmetsissä.

Leena Hamberg

erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Aku Korhonen

tutkija, Luonnonvarakeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide