Keikkatyön ajalta voi saada soviteltua työttömyysetuutta

Työttömyysturvan, kuten muunkin sosiaaliturvan, tärkeä ominaisuus on ennakoitavuus.

Professori Johanna Niemi ehdotti (HS Mielipide 1.5.) mallia, jossa työttömyyspäiväraha poistettaisiin niiltä päiviltä, joina työtön henkilö ilmoittaa olevansa pätkätyössä.

Käytännössä Niemen ehdotus voisi johtaa siihen, että esimerkiksi viitenä peräkkäisenä päivänä kaksi tuntia päivässä työskentelevä menettäisi näiltä päiviltä työttömyyspäivärahan. Nykyisin tällaisen keikkatyön tekijän etuutta ei evätä. Sen sijaan palkanmaksukuukautena palkka tai yritystulo ja työttömyysetuus sovitellaan yhteen. Näin toimitaan, jos henkilö on työskennellyt enintään kaksi viikkoa palkkatyössä tai yrittäjänä, tehnyt palkkatyötä osa-aikaisesti tai toiminut yrittäjänä sivutoimisesti.

Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen tarkoittaa sitä, että 300 euron kuukausittaisen suojaosan ylittävästä tulosta puolet pienentää täyttä päivärahaa. Suojaosan ylittyminenkään ei siis suoraan johda työttömyysturvan menettämiseen. Jos kokoaikainen palkkatyö tai päätoiminen yritystoiminta kestää yli kaksi viikkoa, työskentely hypätään yli, eikä siitä saatu tulo vaikuta kuukaudelta maksettavaan työttömyysturvaan. Etuus maksetaan täytenä työllistymisen alkamiseen asti ja sen päättymisestä lukien.

Uudistaminen edellyttää tarkempaa tietoa uudistustarpeista.

Niemen mallissa pätkätyöt pidentäisivät ansiosidonnaista päivärahakautta. Jo nyt osa-aikainen palkkatyö ja palkkatyönä tehtävät pätkätyöt kerryttävät uutta päivärahaoikeutta ja soviteltuna maksettu työttömyysetuus kuluttaa päivärahan enimmäismaksuaikaa täysimääräistä päivärahaa hitaammin. Päivärahaoikeus alkaa alusta, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen. Niemen mallista eroten päivärahaoikeus ei siis nykyisin kuitenkaan välittömästi pitene työssäolon perusteella.

Sosiaaliturvakomitea on ehdottanut yritystoiminnan ja niin sanotun omassa työssä työllistymisen pää- ja sivutoimisuuden arviointiin liittyvien ongelmakohtien ja kehittämistarpeiden selvittämistä. Vaikka pää- ja sivutoimisuuden selvittäminen on haasteellista, tätä arvioidaan sen vuoksi, että työttömyysturvan saajan edellytetään olevan käytettävissä kokoaikatyöhön. Omassa työssä työllistyminen ei ole vapaaehtoistyötä eikä pätkätyötä yrittäjänä tai palkansaajana. Omassa työssä työllistymistä voi olla esimerkiksi tieteen tai taiteen tekeminen apurahalla sekä omaishoitajana toimiminen.

Olemme yhtä mieltä Niemen kanssa siitä, että työttömyysturvan, kuten muunkin sosiaaliturvan, on oltava mahdollisimman ennakoitavaa. Uudistaminen edellyttää tarkempaa tietoa uudistustarpeista ja siitä, miten viestinnällä voidaan ratkoa koettuja ongelmia ja puutteita. Komitean ehdottama selvitys tukee tätä tavoitetta.

Marjaana Maisonlahti

hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Timo Meling

hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide