Maankäyttösektorin hiilensidonta ei ratkaise ilmasto-ongelmaa

Hakkuiden rajoittaminen Suomessa voisi lisätä metsien hiilensidontaa tilapäisesti mutta pienentäisi sitä pitkällä aikavälillä.

Panostaminen puuston kasvun lisäykseen metsänhoidollisin keinoin on välttämätöntä.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin Petteri Taalaksen näkemyksiä Suomen ja EU:n hiilinielujen merkityksestä ilmastonmuutoksessa on kritisoitu. Globaalien tietojen valossa kritiikkiä on vaikea ymmärtää.

EU:n ja Suomen metsät ovat olleet viime vuosina hiilinielu. Euroopan maiden – ja globaali – ilmasto-ongelma ovat fossiilisten polttoaineiden päästöt. Toki maankäyttösektorista on huolehdittava mahdollisimman tehokkaasti, ja EU ja Suomi voivat tässä olla muille esimerkkeinä myös tulevaisuudessa. Kuitenkin EU ja jotkin tahot Suomessa hakevat globaalia pitkän ajan ilmastoratkaisua väärästä suunnasta eli maankäyttösektorin hiilensidonnasta. Tällä ei saada aikaan muutoksia globaaliin tilanteeseen mutta aiheutetaan ongelmia muualla.

Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ja joidenkin tutkijoiden ehdottama hakkuiden rajoittaminen Suomessa voisi lisätä metsien hiilensidontaa tilapäisesti mutta pienentäisi sitä pitkällä aikavälillä. Lisäksi toimenpide vääjäämättä siirtäisi hakkuita sellaisiin maihin, joissa metsätaloutta ei harjoiteta kestävästi.

Metsien suojelualueiden lisääminen ei ole myöskään kestävä pitkän ajan ratkaisu ilmasto-ongelmiin. Suomen valtakunnan metsien inventoinnin mukaan suojelualueiden metsien kasvu on jo nyt selvästi pienempi kuin talousmetsien puuston kasvu, myös maan eteläosissa. Ero kasvaa suojelumetsien ikääntyessä.

Syyt viime vuosien aikana todettuun Suomen metsien kasvun alenemiseen ovat osittain tilapäisiä, esimerkiksi puiden kasvun luontaisen vaihtelun ja metsien ikärakenteen muutoksen vuoksi. Myös hakkuiden määrä vaihtelee suhdanteiden mukaan.

Panostaminen puuston kasvun lisäykseen metsänhoidollisin keinoin on välttämätöntä Suomen vientitulojen ja kansantalouden näkökulmista. Samalla se lisää hiilensidontaa. Globaalisti jonkin verran myönteisiä ilmastovaikutuksia voidaan saavuttaa parantamalla maankäytön suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista, metsittämällä puuttomia alueita sekä estämällä metsän raivaaminen muuhun käyttöön ja metsien rappeutuminen erityisesti trooppisella vyöhykkeellä. Nämä toimet eivät kuitenkaan ratkaise globaalia ilmasto-ongelmaa, kuten uudessa Science-lehden jutussakin on päätelty (Science 380, 18.5.).

Erkki Tomppo

metsäninventoinnin professori (emeritus)

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Mielipide