Muistot    |   Muistot

Aarne Ahonen

Koko upseerinuransa pioneeriaselajissa palvellut yleisesikuntaeversti Aarne Ahonen kuoli vaikeaan sairauteen 21. heinäkuuta 2003 kesäkodissaan Kangasalla. Hän oli 69-vuotias, syntynyt Orivedellä 28. toukokuuta 1934. Partiota harrastanut Ahonen tähtäsi upseerinuralle jo kouluvuosina.

Tilaajille
Yleisesikuntaeversti Aarne Ahonen s. 28.05.1934 k. 21.07.2003

Koko upseerinuransa pioneeriaselajissa palvellut yleisesikuntaeversti Aarne Ahonen kuoli vaikeaan sairauteen 21. heinäkuuta 2003 kesäkodissaan Kangasalla. Hän oli 69-vuotias, syntynyt Orivedellä 28. toukokuuta 1934.

Partiota harrastanut Ahonen tähtäsi upseerinuralle jo kouluvuosina. Ylioppilaaksi hän tuli Oriveden yhteiskoulusta 1953.

Ahonen loukkaantui varusmiesaikanaan, mutta hänestä tuli silti reserviupseerikurssinsa priimus ja kunniamiekan kantaja. Tahti pysyi samana kadettikoulussa, jonka parhaana hän valmistui upseeriksi 1956. Hän sai valita aselajinsa ja joukko-osastonsa, ja siirtyi pioneeriupseeriksi Korialle.

Aarne Ahosen ura kulki pioneeriaselajin tehtävästä toiseen. Hän siirtyi 1962 Pohjois-Savon prikaatin pioneerikomppanian päälliköksi.

Hän suoritti erinomaisin arvosanoin sotakorkeakoulun teknillisen ja yleisen linjan kurssit, palveli kadettikoulun opettajana sekä vuodesta 1969 lähtien Pioneerikoulussa aluksi pääopettajana, sitten koulun johtajana. Vuonna 1976 hän siirtyi pääesikunnan pioneeriosastoon toimistopäälliköksi ja neljä vuotta myöhemmin osastopäälliköksi.

Pioneeriaselajin korkeimpaan virkaan, pioneeritarkastajaksi, hänet määrättiin 1986. Reserviin hän siirtyi vuonna 1991.

Aarne Ahonen kehitti aselajiaan päättäväisesti. Hänen tasapainoinen luonteensa ja ihmisläheinen johtamistapansa tuottivat hyviä tuloksia.

Ahonen toimi reserviin jäätyään kymmenen vuotta Pioneeriupseeriyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana sekä 1987–97 Pioneerisäätiön puheenjohtajana.

Hän oli myös pitkään Pioneeriaselajiliiton hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, Hakku-lehden päätoimittaja ja toimituskunnan puheenjohtaja.

Ahonen harrasti kuorolaulua muun muassa Kalevan Laulajissa ja Kaaderilaulajissa.

Hänet on palkittu Suomen Leijonan komentajamerkillä, Suomen Valkoisen ruusun I luokan ritarimerkillä, sotilasansiomitalilla ja lukuisilla ansiomerkeillä.

 

Matti Lukkari
Kirjoittaja on eversti ja Aarne Ahosen pitkäaikainen palvelustoveri ja ystävä.