Muistot    |   Muistot

Yrjö Knuutila

Kirkollisessa tiedotuksessa ja kouluttajana elämäntyönsä tehnyt teologian kunniatohtori Yrjö Knuutila kuoli 2. kesäkuuta 2003 Helsingissä 86-vuotiaana. Hän oli syntynyt Oulujoen kunnassa 12. toukokuuta 1917. Knuutila pääsi ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1935 ja valmistui Helsingin yliopistosta 1941.

Tilaajille
Teologian tohtori Yrjö Knuutila s. 12.05.1917 k. 02.06.2003

Kirkollisessa tiedotuksessa ja kouluttajana elämäntyönsä tehnyt teologian kunniatohtori Yrjö Knuutila kuoli 2. kesäkuuta 2003 Helsingissä 86-vuotiaana. Hän oli syntynyt Oulujoen kunnassa 12. toukokuuta 1917.

Knuutila pääsi ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1935 ja valmistui Helsingin yliopistosta 1941. Syyskuussa 1941 hänet vihittiin papiksi Tampereella ja määrättiin puolustusvoimien palvelukseen.

Hän osallistui talvisotaan ja jatkosotaan Kiestingin suunnalla valistusupseerina ja pappina. Hän haavoittui 1942 Valasjoella.

Knuutila komennettiin 1943 Suomen aseveljien liiton alaisen Asevelipappien yhdistyksen palvelukseen Kainuuseen ja sieltä Päämajan kirkollisasiainosastoon. Hänen tehtäviään oli muun muassa radiotyön organisointi.

Knuutila suoritti teologian lisensiaatin tutkinnon 1951, auskultoinnin oppikoulua varten 1952 sekä alemman ja ylemmän pastoraalitutkinnon 1957 ja 1960. Helsingin yliopisto antoi hänelle teologian kunniatohtorin arvon 1976.

Seurakuntatyössä hän oli Oulussa ja Kainuussa sekä Helsingissä.

Knuutila toimi myös kirkon tiedotuksessa sekä tulevien pappien, uskonnonopettajien ja kirkkomuusikoiden kouluttajana.

Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton SKSK:n ensimmäisenä radiosihteerinä 1944—57 hän toimitti Yleisradion uskonnollisia ohjelmia ja järjesti Teknillisen korkeakoulun kanssa Suomen ensimmäiset tv-koelähetykset 1955—56.

SKSK:n radiotoimikunnan puheenjohtajana hän toimi 1957—66 ja arkkipiispan johtaman Kirkon tiedotuskeskuksen johtokunnan jäsenenä 1966—77.

Knuutila työskenteli Helsingin yliopistossa teologisen tiedekunnan viroissa vuodesta 1954 vuoteen 1984, jolloin hän siirtyi yliopistonlehtorin paikalta eläkkeelle.

Yliopistovirkansa ohella hän toimi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin opiskelijoiden seurakunnallisten aineiden tuntiopettajana.

Hän oli 50 vuotta sitten aloittamassa teologian ja kirkkomusiikin opiskelijoiden yhteisiä jumalanpalvelusharjoituksia, jotka ovat tiettävästi ainoat laatuaan luterilaisessa maailmassa.

Knuutila toimi myös monissa toimikunnissa ja komiteoissa. Hän on toimittanut hartauskirjan Yhdessä perille (1987) ja muistelmien kokoelman Tulevaisuus ja toivo (1990).

Knuutila oli kirkolliselta arvoltaan rovasti ja sotilasarvoltaan yliluutnantti.

Yrjö Knuutilalle myönnettiin useita kunnia- ja ansiomerkkejä.