Muistot    |   Muistot

Matti Lukkari

Eversti Matti Lukkari kuoli vaikean sairauden uuvuttamana 21. maaliskuuta 2012. Hän oli syntynyt 3. lokakuuta 1936 Helsingissä. Lukkari valmistui Kadettikoulusta toisen polven pioneeriupseeriksi 1959. Hän palveli opetusupseerina Pioneerirykmentissä, Reserviupseerikoulussa ja Kadettikoulussa.

Tilaajille
eversti Matti Lukkari s. 03.10.1936 k. 21.03.2012

Eversti Matti Lukkari kuoli vaikean sairauden uuvuttamana 21. maaliskuuta 2012. Hän oli syntynyt 3. lokakuuta 1936 Helsingissä. Lukkari valmistui Kadettikoulusta toisen polven pioneeriupseeriksi 1959. Hän palveli opetusupseerina Pioneerirykmentissä, Reserviupseerikoulussa ja Kadettikoulussa.

Lukkarin kausi Kadettikoulun johtajana 1988-93 osui vaiheeseen, jolloin upseerikoulutusta puolustusvoimissa uusittiin, ja koulusta tuli osa Maanpuolustuskorkeakoulua. Lukkari halusi säilyttää kadettikasvatuksen ylväät perinteet uudistusten pyörteissä. Tässä hän ei mielestään onnistunut riittävän hyvin, ja hän erosi puolustusvoimien palveluksesta keväällä 1993.

Siirryttyään reserviin Matti Lukkari näki, että hänelle on käyttöä Virossa. Yhdessä muiden suomalaisten vapaaehtoisten ammattisotilaiden kanssa Lukkari loi uuden valtion asevoimiin kansalliset periaatteet. Viron vuosinaan Lukkari tutustui jatkosodassa taistelleen virolaisen Jalkaväkirykmentti 200:n veteraaneihin ja heidän elinolosuhteisiinsa. Tukitoimien käynnistämiseksi perustettiin Suomen-poikien perinneyhdistys.

Matti Lukkari toimi lukuisissa luottamustehtävissä ja vaikuttajana yhteiskunnassa. Hänen julkaisemistaan kuudesta teoksesta tunnetuimmat ovat Asekätkentä 1984 ja Lauri Sutela, puolustusvoimain komentaja 2003.

Isänsä, asekätkijä Reino Lukkarin muistoa vaalien Matti Lukkari laati asekätkennästä perusteellisen selvityksen aikana, jolloin vielä elettiin suomettumisen jälkimainingeissa.

Matti Lukkari hankki suurehkon moottoriveneen ja suoritti avomerilaivurin tutkinnon. Perhe vietti vapaa- ja loma-aikansa Suomen saaristoon tutustuen ja kalastellen.

Myöhemmin perheen kesäkoti Vehmersalmella oli Lukkarille vuosikymmeniä rakas rentoutumisen paikka. Hänen kädentaitonsa tulivat hyvään tarpeeseen vanhoja rakennuksia remontoitaessa sekä uutta rakennettaessa.

Matti Lukkari asettui alati koko sielullaan ihanteittensa taakse. Hän oli sotilaana ehdoton oikeudenmukaisuudessaan, kansalaisena esikuvallinen isänmaallisuudessaan sekä ystävänä ja läheisenä ihmisenä lämmin huolehtivaisuudessaan.

Lukkari oli palkittu useilla korkeilla kunniamerkeillä.

Heikki Koskelo
Kirjoittajat ovat Matti Lukkarin kadetti- ja upseeritovereita.