Muistot    |   Muistot

Raimo Konttinen

Professori emeritus Raimo Konttinen kuoli 13. marraskuuta 2009 Jyväskylässä. Hän oli 70-vuotias, syntynyt 21. toukokuuta 1939 Uuraisilla. Konttinen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta 1958. Hän väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi 1968. Konttinen alkoi 1970 hoitaa Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen metodologian professorin virkaa ja vuonna 1972 hänet nimitettiin tähän virkaan.

Tilaajille
Professori emeritus Raimo Konttinen s. 21.05.1939 k. 13.11.2009

Professori emeritus Raimo Konttinen kuoli 13. marraskuuta 2009 Jyväskylässä. Hän oli 70-vuotias, syntynyt 21. toukokuuta 1939 Uuraisilla.

Konttinen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta 1958. Hän väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi 1968.

Konttinen alkoi 1970 hoitaa Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen metodologian professorin virkaa ja vuonna 1972 hänet nimitettiin tähän virkaan.

Konttinen aikana yliopiston ja tutkimuslaitoksen tietojenkeruun, tallentamisen ja tietojenkäsittelyn tutkimusmenetelmiä kehitettiin niin, että Suomella oli valmiudet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja toteuttaa kansallista arviointitutkimusta. Tämä kehittämistyö loi edellytyksiä Suomen osallistumiselle myös nykyisiin PISA-tutkimuksiin.

Konttinen oli muun muassa opetusministeriön asettaman tutkinnonuudistuksen suunnittelua ohjaavan ja seuraavan työryhmän jäsen ja tutkinnonhallinnon kehittämisprojektin jäsen. Hänellä oli myös Tieteen keskustoimikunnan asettaman koulutustutkimusjaoston jäsenyys ja Valtion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan jäsenyys.

Konttisen johtama projekti tuotti eri oppiaineisiin soveltuvia ohjelmia, joita kokeiltiin omassa laboratorioluokassa. Hän oli myös mukana selvittämässä tietokonepohjaisen opetuksen soveltuvuutta korkeakouluopetukseen. Lisäksi hän oli pohtimassa tietotekniikan opetuksen ja tietotekniikan hyväksikäytön edistämistä opetuksessa.

1990-luvun alussa Konttinen suunnitteli ja käynnisti opetushallituksen henkilökunnan jatkokoulutusohjelman.

Raimo Konttinen oli arvostetuimpia tilastollisen metodologian sekä koulutuksen arviointitutkimuksen kehittäjiä Suomessa. Työtoverit muistavat hänet ennen kaikkea iloisena, innostavana ja rohkeana kollegana, ohjaajana ja ystävänä.

 

 

Erkki Kangasniemi
Kirjoittajat ovat Raimo Konttisen ystäviä ja työtovereita Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.