Muistot    |   Muistot

Kalevi Salminen

Elintarvikeviraston entinen johtaja, eläinlääketieteen tohtori Kalevi Salminen kuoli 67-vuotiaana vaikeaan sairauteen 13. kesäkuuta 2003 Helsingissä. Hän oli syntynyt Helsingissä 11. toukokuuta 1936. Ylioppilaaksi päästyään 1955 Salminen alkoi opiskella eläinlääkäriksi.

Tilaajille
Tohtori Kalevi Salminen s. 11.05.1936 k. 13.06.2003

Elintarvikeviraston entinen johtaja, eläinlääketieteen tohtori Kalevi Salminen kuoli 67-vuotiaana vaikeaan sairauteen 13. kesäkuuta 2003 Helsingissä. Hän oli syntynyt Helsingissä 11. toukokuuta 1936.

Ylioppilaaksi päästyään 1955 Salminen alkoi opiskella eläinlääkäriksi. Tuohon aikaan opintojen alkuvaiheet kandidaatintutkintoon asti suoritettiin Helsingissä ja lisensiaatintutkinto joko Tukholmassa tai Oslossa.

Valmistuttuaan Tukholmasta 1963 Salminen aloitti työuransa opettajana Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa mutta siirtyi 1964 puolustusvoimiin, jossa hän toimi muun muassa armeijan elintarvikehygieenikkona. Sotilasarvoltaan Salminen oli eläinlääkintämajuri.

Työn ohessa Salminen suoritti luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon sekä väitteli eläinlääketieteen tohtoriksi 1970. Väitöskirja käsitteli tuolloin merkittävää kansanterveydellistä ongelmaa, lapamatoa.

Väitöskirjassaan Salminen paneutui keinoihin, joilla lapamadon siirtyminen kalasta ihmiseen voidaan estää.

Puolustusvoimista lähtönsä jälkeen 1973 Salminen työskenteli jonkin aikaa Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa, Lääkintöhallituksessa sekä Valtion eläinlääketieteellisessä laitoksessa eli nykyisessä Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksessa. Sieltä hän siirtyi Elinkeinohallituksen kuluttaja-asiainosaston elintarviketoimiston päälliköksi 1976. Tätä tehtävää hän hoiti vuoteen 1983, jolloin hänestä tuli maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosaston elintarvikeasioista vastaava toimistopäällikkö.

Vuonna 1990 perustettiin kauppa- ja teollisuusministeriöön Elintarvikevirasto, jonka ensimmäisenä johtajana hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä 2001 saakka.

Kun suomalaista elintarvikevalvontaa alettiin uudistaa ja kehittää viime vuosikymmenellä, Kalevi Salminen oli innokkaasti ja innovatiivisesti mukana työssä.

Kun Suomen hallituskin oli hyväksynyt elintarvikevalvonnan organisaatiouudistuksen, oli jo eläkeiän saavuttanut Salminen valmis siirtymään harrastustensa pariin, joita työn lisäksi olivat rakentaminen, lähetystyö ja ulkoilu.

Jo kouluaikoina alkanut rakennusharrastus suuntautui koti- ja kesämökkirakentamisen ohella myös virolaisen Torman seurakunnan ja sinne perustetun yhteisyrityksen tukemiseen.

Työelämässä Salminen oli aina halukas keskustelemaan, puntaroimaan asioita monipuolisesti ja uudistamaan. Hän suunnitteli työt huolellisesti ja pyrki toteuttamaan suunnitelmat viimeistellysti.

Vaikka hän joskus saattoi vaikuttaa hieman teknokraattiselta, hän ei kuitenkaan koskaan tyrkyttänyt omia näkemyksiään vaan oli valmis rakentavaan mielipiteiden vaihtoon.

Jorma Hirn