Muistot    |   Muistot

Paavo Rajala

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Paavo Rajala kuoli pitkäaikaisen sairauden jälkeen 11. huhtikuuta 2008 Porvoossa. Hän oli 75-vuotias, syntynyt 24. huhtikuuta 1932 Pihlajavedellä. Rajala tuli ylioppilaaksi Haapamäen yhteiskoulusta 1951, ja armeijan jälkeiset opinnot Helsingin yliopistossa etenivät ripeästi, joten hän valmistui filosofian kandidaatiksi 1956.

Tilaajille
Riistabiologian dosentti Paavo Rajala s. 24.04.1932 k. 11.04.2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Paavo Rajala kuoli pitkäaikaisen sairauden jälkeen 11. huhtikuuta 2008 Porvoossa. Hän oli 75-vuotias, syntynyt 24. huhtikuuta 1932 Pihlajavedellä.

Rajala tuli ylioppilaaksi Haapamäen yhteiskoulusta 1951, ja armeijan jälkeiset opinnot Helsingin yliopistossa etenivät ripeästi, joten hän valmistui filosofian kandidaatiksi 1956.

Nuori riistantutkija oli mukana kehittämässä Suomeen voimakasta riistantutkimuslaitosta. Hän teki opintomatkoja Ruotsiin ja Saksaan perehtyen siellä muun muassa riistantarhaustutkimuksiin, mitkä heijastuivat hänen myöhemmässä toiminnassaan. Filosofian lisensiaatin tutkinto valmistui 1967.

Paavo Rajalan tutkimuksellinen elämäntyö keskittyi metsäkanalintujen reittiarviointien ympärille. Hän organisoi useiden tuhansien metsästäjien vapaaehtoisjoukot vuosittain massiivisiin kanalintulaskentoihin.

Rajala väitteli filosofian tohtoriksi 1974 reittiarvioinneista ja kanalintujen ikä- ja sukupuolirakenteesta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkijan viran hän sai 1975. Seuraavana vuonna hänet nimitettiin myös Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteelliseen tiedekuntaan riistabiologian dosentiksi.

Rajala oli Meltauksen riistantutkimusaseman esimies Ounasjokivarressa melkein 30 vuoden ajan. Lapin metsästäjäkunta arvosti eräkulttuurin keskuksenakin tunnettua Meltausta suuresti.

Rajala kehitti voimakkaasti riistantutkimuksen ja metsätalouden yhteyksiä. Tutkimusasema olikin riistaystävällisen metsätalouden ensimmäisiä koekenttiä.

Rajalan kontaktit pohjoismaisiin tutkijoihin olivat hyvät, ja hän oli naapurimaissamme arvostettu riista-arviointien asiantuntija.

Parhaimmillaan Rajala oli ilonpidon hurmaava keskipiste. Sairauseläkkeelle Rajala jäi 1987.

 

Harto Lindén
Kirjoittaja on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimusprofessori.