Muistot    |   Kuolleet

Ari Immonen

Varatuomari Ari Immonen kuoli 17. elokuuta 2015 vakavaan sairauteen Järvenpäässä. Hän 72-vuotias, syntynyt 18. kesäkuuta 1943 Savonlinnassa. Immonen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 1967 Helsingin yliopistosta ja varatuomariksi vuonna 1974 istuttuaan käräjät Rantasalmen tuomiokunnassa.

Tilaajille
Varatuomari Ari Immonen s. 18.06.1943 k. 17.08.2015

Varatuomari Ari Immonen kuoli 17. elokuuta 2015 vakavaan sairauteen Järvenpäässä. Hän 72-vuotias, syntynyt 18. kesäkuuta 1943 Savonlinnassa. Immonen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 1967 Helsingin yliopistosta ja varatuomariksi vuonna 1974 istuttuaan käräjät Rantasalmen tuomiokunnassa.

Immonen aloitti uransa esittelijänä valtiovarainministeriössä ja sittemmin verohallinnossa, jossa hän toimi aluksi liikevaihtoverokonttorin vs. toimistopäällikkönä edeten liikevaihtovero-oikeuden kansliapäälliköksi.

Immonen siirtyi asianajoalalle 1975. Häntä kiinnosti omien sanojensa mukaan se asianajotoiminnan vapaus ja riippumattomuus, joka leimallisesti erottaa asianajotyöskentelyn lähes mistä tahansa muusta lakimiestehtävästä. Hän harjoitti asianajotoimintaa aluksi avustavana lakimiehenä ja vuodesta 1981 osakkaana. Eläkkeelle hän jäi 2007.

Immonen oli asianajajana hoitamassa päämiestensä edustajana useita julkisuuttakin saaneita oikeudenkäyntejä, vaikka itse mieluummin piti matalaa profiilia eikä viihtynyt julkisuudessa. Suurimman osan urastaan hän tekikin aikana, jolloin asianajajille ei ollut sallittua mainostaa praktiikkaansa tai esiintuoda julkisesti referenssejä edes päämiesten suostumuksella.

Immosen maine kuitenkin levisi niin, että hänen toimistonsa asiakaskunnassa oli lopulta useita isojakin yrityksiä mm. rakennus- ja pankkisektorilta.

Immonen hoiti myös pesänhoitajana useita konkurssimenettelyjä ja oli konkurssiasiain neuvottelukunnan jäsenenä 1998–99. Hän oli lisäksi välimiehenä eräissä välitysmenettelyissä ja tunsi kiinnostusta välitysmenettelyn kehittämiseen yritysten välisten riitojen ratkaisuforumina yleisemminkin.

Oman toimiston sisällä Immonen mielellään jakoi tietojaan ja taitojaan nuoremmille kollegoilleen ja alaisilleen sekä kertoi värikkäitä tarinoita menneistä oikeudenkäynneistä.

"Mitä tapaohjeet sanovat. . .", oli Immosen yleinen aloitus nuoremmalle kollegalle, joka lähestyi häntä kysymyksellä jostakin mieltään askarruttavasta asiasta. Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden noudattaminen ja sen juurruttaminen työskentelyrutiinien osaksi oli keskeinen opetus, jonka Immonen halusi myös alaistensa omaksuvan.

Asiakkaan oikeuden ajaminen ja asianajosalaisuuden tiukka noudattaminen samoin kuin sitkeys hoitaa jokainen asia loppuun saakka päämiehen etua puolustaen olivat Immosen johtavia ammatillisia periaatteita.

Asianajajien tavoin Immonenkin omistautui työlleen. Joskus kollegoitakin ensin hämmästyttäneet, mutta usein oikeudenkäynnissä voitollisiksi osoittautuneet oikeus- ja todistustosiseikkojen tulkinnat olivat syntyneet illan ja yön tunteina tapahtuneiden pohdiskelujen tuloksena.

Tärkeänä rentoutumispaikkana Immoselle oli kesämökki Rantasalmella ja muutenkin entiset kotimaisemat Savonlinnan seudulla.

Helena Loikkanen
Riitta Mononen
Kari Jaatinen

Kirjoittajat ovat Ari Immosen entisiä työntekijöitä.