Muistot    |   Kuolleet

Juhani Murto

Apulaisprofessori Taavi Juhani Murto kuoli 8. tammikuuta 2016 pitkällisen sairastelun jälkeen. Hän oli syntynyt 9. toukokuuta 1935 Viipurissa. Murto valitsi pääaineekseen kemian ja opiskeli Helsingin yliopistossa. Hän pohjusti tulevan tuotteliaan ja uusia näkökulmia avaavan akateemisen uransa opiskelemalla laajasti myös fysiikkaa ja matematiikkaa.

Apulaisprofessori Juhani Murto s. 09.05.1935 k. 08.01.2016

ApulaisprofessoriTaavi Juhani Murtokuoli 8. tammikuuta 2016 pitkällisen sairastelun jälkeen. Hän oli syntynyt 9. toukokuuta 1935 Viipurissa.

Murto valitsi pääaineekseen kemian ja opiskeli Helsingin yliopistossa. Hän pohjusti tulevan tuotteliaan ja uusia näkökulmia avaavan akateemisen uransa opiskelemalla laajasti myös fysiikkaa ja matematiikkaa.

Hän väitteli 1962 aiheesta Alkoxide equilibria and kinetics of alkaline solvolyses of methyl iodide and some aromatic nitro compounds in mixed hydrolytic solvents. Kemiallisten reaktioiden kinetiikkaan pureutunut väitöskirja oli poikkeuksellisen ansiokas ja sai korkeimman arvosanan. Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian apulaisprofessorin virkaan Murto nimitettiin vuonna 1967.

Murto oli älykäs, vaatimaton, tarkka ja ennakkoluuloton henkilö. Sapattikautenaan Swansean yliopistossa hän omaksui uuden matalien lämpötilojen kemian tutkimusmenetelmän, jossa tutkittava yhdiste eristetään vain muutama aste absoluuttisen nollapisteen yläpuolella olevaan jalokaasumatriisiin.

Näin eristettyjä molekyylejä ryhdyttiin tutkimaan spektroskooppisin menetelmin. Tämä edellytti myös perinteisen fysikaalisen kemian koulutuksen uudistamista. Tarvittiin kvanttimekaniikan työkalut spektrien ymmärtämiseksi sekä molekyylispektroskopian kokeellisten menetelmien opetus.

Opetuksen käynnistämiseksi hän kirjoitti tyylilleen uskollisena virheettömät opetusmonisteet, joilla on ollut ja on edelleen käyttöä vuodesta toiseen maan muissakin yliopistoissa.

Kvanttimekaniikan ja spektroskopian tuominen tutkimukseen ja opetukseen johti automaattisesti myös tietokoneiden hyödyntämisen välttämättömyyteen sekä laskennallisen kemian että digitaalisen spektritiedon käsittelyn osalta. Murto oli Suomessa yksi ensimmäisiä kvanttikemian ohjelmien hyödyntäjiä.

Murto oli Suomessa aikaansa edellä, kansainvälisesti katsoen ajan hermolla.

Murto paneutui huolellisesti myös jatko-opiskelijoidensa ohjaukseen. Hän antoi väitöskirjatyön tekijälle vastuuta ja vapautta, mutta auttoi juuri tärkeimmässä suunnittelussa ja kirjoitustyössä.Huolimatta tarkasta suhtautumisestaan hän oli aina lämmin eikä huumoriakaan puuttunut.

Hänen luennointierikoisuutensa oli tehokas taulunkäyttö. Hän kirjoitti oikealla kädellä kaiken sanottavansa liidulla taululle vasemman käden seuratessa muutaman sekunnin viiveellä pyyhkien taulua puhtaaksi.

Tästä kuulijakuntaa varmastikin rajaavasta menetelmästä huolimatta voidaan sanoa, että Murron vaikutus maamme fysikaalisen kemian modernisoinnissa on ollut aivan keskeinen. Hänen alulle panemansa tutkimusalueet ovat merkittävästi voimistuneet Suomessa ja muodostavat nykyään fysikaalisen kemian rungon.

Tärkeintä on ehkä kuitenkin ollut hänen loppuun saakka jatkunut kiinnostuksensa kemiallisen tutkimuksen kansainvälisistä suuntauksista ja sovelluksista. Niinpä hänen kouluttamiaan tutkijoita on lukuisilla teoreettisilla ja soveltavilla kemian avulla, nanotekniikasta merentutkimukseen.

Vapaa-aikoinaan Murto viihtyi mökillään Taipalsaaressa metsätöiden parissa. Hän harrasti myös kielten opiskelua, erityisesti venäjänkielistä kaunokirjallisuutta hän luki runsaasti.

Markku Räsänen
Jouko Korppi-Tommola
Matti Perttilä

Kirjoittajat ovat Juhani Murron oppilaita, ystäviä ja työtovereita.

HS Digistä löydät Hesarin juttuarkiston helmet
Saat tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Tutkimus
  • Kuolleet