Muistot    |   Kuolleet

Lauri Rauhala

Suomalaisen ihmistutkimuksen suunnannäyttäjä, filosofi ja psykologi Lauri Rauhala kuoli 5. huhtikuuta 2016 Helsingissä 101-vuotiaana. Hän oli syntynyt 13. syyskuuta 1914 Sievissä. Rauhala opiskeli Helsingin yliopistossa kasvatustiedettä ja filosofiaa ja suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon 1949 pääaineenaan psykologia. Psykologian lisensiaatti hänestä tuli 1953. Rauhala toimi Suomen ensimmäisessä sairaalapsykologin virassa Nikkilän psykiatrisessa sairaalassa 1949–1955.

Psykologi Lauri Rauhala s. 13.09.1914 k. 05.04.2016

Suomalaisen ihmistutkimuksen suunnannäyttäjä, filosofi ja psykologi Lauri Rauhala kuoli 5. huhtikuuta 2016 Helsingissä 101-vuotiaana. Hän oli syntynyt 13. syyskuuta 1914 Sievissä.

Rauhala opiskeli Helsingin yliopistossa kasvatustiedettä ja filosofiaa ja suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon 1949 pääaineenaan psykologia. Psykologian lisensiaatti hänestä tuli 1953.

Rauhala toimi Suomen ensimmäisessä sairaalapsykologin virassa Nikkilän psykiatrisessa sairaalassa 1949–1955. Tehtävässä saadut kokemukset muodostuivat hänen ajattelulleen käänteentekeväksi ”Nikkilän herätykseksi”, joka psykoanalyysiin tutustumisen kirkastamana johti vallitsevan positivistis-behavioristisen psykologiakäsityksen ja medikalisoidun mielisairauskäsitteen kyseenalaistamiseen.

Rauhalan kirjallisen tuotannon avasi teos Mitä psykoterapia on ja kuka sitä tekee (1961), joka kytki Rauhalan syntymässä olleeseen kansainväliseen humanistisen psykologian suuntaukseen. Turun yliopistossa syntyi Rauhalan psykoanalyysia ja fenomenologis-hermeneuttista filosofiaa yhdistelevä filosofian väitöskirja 1969. Ennen eläköitymistään Rauhala toimi mm. soveltavan psykologian apulaisprofessorina Helsingissä 1976–1980.

Kaksitoista kirjaa ja yli 200 kotimaista ja kansainvälistä artikkelia vakiinnuttivat Rauhalan aseman yhtenä ihmistutkimuksen ja ihmistyön tärkeimmistä teoreettisista vaikuttajista Suomessa niin psykologian ja filosofian kuin kasvatus- ja hoitotieteidenkin piirissä. Hyvin vaikuttava on ollut hänen kolmikantainen mallinsa ihmisen olemisesta tajunnallisen, kehollisen ja tilannesidonnaisen olemispuolen dynaamisena vastavuoroisuutena.

Rauhalalle ihminen on mielekkyyttä kokeva ja muodostava, maailmaansa, kanssaihmisiään ja itseään tulkitseva ja konkreettisiin olosuhteisiinsa kietoutunut olento, jonka olemistavan moninaisuuden ja ainutkertaisuuden ymmärtäminen ja tukeminen ovat ihmistutkimuksen ja ihmistyön tärkeimmät tehtävät.

Ihmisenä, ajattelijana ja monien tutkija- ja auttajasukupolvien oppi-isänä Rauhalaa luonnehtivat ehtymätön tiedonhalu, omien ajatusten lannistumaton mutta hienotunteinen puolustaminen ja avoimuus uusille, ja ennen kaikkea energinen, rohkaiseva ja lämminhenkinen valoisuus, jota korkea ikäkään ei himmentänyt.

Viimeiset kirjalliset työt syntyivät lähes sadan vuoden iässä, ja viimeiseen elinvuoteensa saakka Lauri eli Esteri-puolison kanssa helsinkiläiskaksiossa. Kesäisin Ruovedellä ajattelijan kynä vaihtui rautakankeen, kirjat kirveeseen ja työpöytä metsäpolkuihin – kunnes pian oli taas palattava kaupunkiin kirjaamaan syntyneet ajatukset paperille.

Kirjoittajat ovat Lauri Rauhalan yhteistyökumppaneita ja ystäviä. Eero Rauhala on hänen poikansa.

Jussi Backman
Jorma ja Maija Lehtovaara
Eero Rauhala

Kirjoittajat ovat Lauria Rauhalan yhteistyökumppaneita ja ystäviä. Eero Rauhala on hänen poikansa.

HS Digistä löydät Hesarin juttuarkiston helmet
Saat tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet