Muistot

Erkki Jänkälä 1932-2017

Lääketieteen tohtori, sisätautien erikoislääkäri

Lääketieteen tohtori, sisätautien erikoislääkäri Erkki Olavi Jänkälä kuoli äkillisen sairauden murtamana 10. helmikuuta 2017 Helsingissä. Hän oli syntynyt 19. helmikuuta 1932 Rovaniemellä.

Erkki Jänkälä valmistui lääkäriksi Helsingin yliopistosta 1958 ja sisätautien erikoislääkäriksi 1964 ja erikoistui toisella sisätautien klinikalla Helsingissä.

Astmasta ja allergioista kärsivien potilaiden onneksi hänen kiinnostuksensa siirtyi hormonipuolesta allergioihin ja astmaan sekä krooniseen keuhkoputken tulehdukseen.

Potilaille tuli Kruununhaan Liisankatu 16 ja Erkki Jänkälän yksityisvastaanotto hyvin tutuksi jo 50–60 -lukujen vaihteesta alkaen. Siedätyshoito allergioissa ja astmassa ja puhalluslaitteet olivat 60-luvulta lähtien aktiivisessa käytössä vastaanotolla.

Potilaiden hoito oli holistista, eikä vain lääkehoitoon keskittyvää, ja sisälsi potilaiden kohdalla myös koko perheen huomioimisen ja opettamisen.

Vastaanoton ohella soitto omalääkäri Erkki Jänkälälle ei ollut mitenkään harvinainen tapahtuma vaikeasta astmasta kärsivien potilaiden kohdalla.

Hoidonohjaus ei ollut terminä vielä tuttu, mutta sen ja hyvän hoidon avulla selvä valtaosa potilaista vältti sairaalaan joutumisen varhain aloitetun omahoidon tehostamisen kautta.

60-luvulla vielä kortisonitabletteja vaikeaan astmaansa tarvinneet astmaatikot siirtyivät Erkki Jänkälän hyvin modernissa hoidossa jo 70-luvulla hengitettäviin lääkevalmisteisiin. Tuolta ajalta on monelle jäänyt mieleen "Becotide"-sumutin, jonka avulla hengitysvaikeudet vähenivät ja elämänlaatu koheni selvästi.

Potilaiden hyvän hoidon ohessa Erkki Jänkälän kiinnostus suuntautui historiaan ja antiikkiesineiden, kuten astioiden ja patsaiden keräilyyn. Hän noudatti antiikin harrastuksessaan samaa hyvin huolellista perehtymistä ja arvioimista hankinnoissaan kuin potilaidensakin hoidossa.

Helsingin Lääkäriyhdistyksessä ja vielä erityisesti yksityislääkäreiden maanlaajuisessa Medici Practici ry:ssä toimiminen kuului myös vuosikymmenten ajan hyvin oleellisena osana Jänkälän elämään.

Yhdistyksissä toimimisen taustalla oli halu toimia yhtenä ammatillisen ja tieteellisen koulutuksen mahdollistajana sekä pääkaupunkiseudun että koko Suomen kollegoille.

Holistisen lääketieteen ajatusten mukaisesti oli samalla tavoitteena myös eri erikoisalojen lääkärien välisten kontaktien lisääminen.

Erkki Jänkälää jäivät kaipaamaan oma perhe ja sisarukset ja monet läheiset ystävät ja kollegat.

Markku Saraheimo

Kirjoittaja on Erkki Jänkälän kollega.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet