Muistot

Jerry Fodor 1935–2017

Filosofi ja kognitiotieteilijä Jerry Fodor kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 82-vuotiaana New Yorkissa 29. marraskuuta 2017. Hän oli syntynyt New Yorkissa 22. huhtikuuta 1935.

Fodor valmistui 1960 filoso­fian tohtoriksi Princetonin yli­opistosta, Hillary Putnamin ohjauksessa. Työuransa hän aloitti MIT:ssä, jossa hän opetti vuodesta 1959–1986.

Vuodesta 1988 lähtien Fodor toimi filosofian ja kognitiotieteen professorina Rutgersin yliopistossa, New Jerseyssä.

Fodorin työ keskittyi psykologian filosofiaan. Häntä voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä nykyfilosofeista, jonka tutkimustyö sijoittui filosofisen analyysin ja kokeellisen tutkimuksen välimaastoon. Vaikka hän ei itse osallistunut aktiivisesti kokeelliseen tutkimukseen, hän painotti toistuvasti, että hänen teo­riansa ovat empiirisesti koeteltavissa, tai vähintäänkin empiiriselle tutkimukselle perustuvan tieteen rajoittamia.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Noam Chomskyn ohella Fodoria voidaan pitää keskeisimpänä modernin kognitiivisen psykologian arkkitehdeistä. Lukuisten tutkimusartikkeleiden lisäksi hän julkaisi yli viisitoista kirjaa ja kirjoituskokoelmaa, joista merkittävimpiä ovat The Language of Thought (1975) sekä The Modularity of Mind (1983).

Koko uransa ajan Fodor oli komputationaalisen ja representationaalisen mielenteorian kannattaja. Ajattelutoiminta tuli hänen mukaansa ymmärtää mentaalisten symboleiden laskennallisena manipulaationa.

Näin hän yhdisti perinteisen mielenfilosofian ja kokeellisen psykologian 1950-luvulla syntyneeseen tietojenkäsittelytieteeseen. Hän ajatteli myös, että monet psykologiset prosessit, kuten havainnonmuodostus tai kielen ymmärtäminen, ovat tosistaan erillisiä, ”modulaarisia”. Nämä teoriat ovat nykyisen kognitiivisen psykologian peruskauraa.

Fodorin teoriat ovat toimineet myös 1990-luvulla syntyneen evoluutiopsykologian innoittajina. Erityisesti Steven Pinkerin myöhemmin kirjoittamat, suuren yleisön tuntemat evoluutiopsykologian merkkiteokset The Language Instinct (1994) ja How the Mind Works (1997) yhdistävät modernin synteettiseen evoluutioteorian Fodorin hahmottelemaan komputationaaliseen mielenteoriaan.

Fodor ei kuitenkaan itse uskonut näihin evolutiivisiin hypoteeseihin ja kirjoitti myöhemmin tätä tutkimussuuntausta kritisoivat teokset The Mind ­Doesn’t Work That Way (2000) ja What Darwin Got Wrong (2010).

Vaikka Fodor joutuikin sairauden uuvuttamana viime vuosina vähentämään sekä ihailua että inhoa kerännyttä runsasta ja räiskyvää kirjoitteluaan, hänen teoriansa modulaarisuudesta, komputationalismista ja representationalismista tulevat hallitsemaan vielä pitkään keskustelua mielenfilosofiassa ja teoreettisessa psykologiassa.

Tuomas K. Pernu

Kirjoittaja on tutkija King’s College Londonin filosofian laitoksella.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet