Muistot

Marjatta Marin 1936–2018

Professori

Professori Marjatta Marin kuoli 17. joulukuuta 2018 Jyväskylässä pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Hän oli 82-vuotias, syntynyt 7. toukokuuta 1936 kauppiasperheeseen Kuopiossa.

Marin kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion tyttölyseossa vuonna 1956. Toisen vastaavan tutkinnon hän oli jo tehnyt Wilmington High Schoolissa vuonna 1955.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Ei ehkä ollut tuohon aikaan tavanomaista, että nuori tyttö Kuopiosta lähti opiskelemaan sosiologiaa. Alan johtavan suomalaisen tutkijan, professori Erik Allardtin kannustamana opinnot kuitenkin etenivät joustavasti. Marin väitteli tohtoriksi vuonna 1971 ja ennen pitkää oli jo hoitamassa viransijaisena oppi-isänsä professorin virkaa Helsingin yliopistossa.

Marin teki pitkän ja monivaiheisen yliopistouran. Se alkoi sosiologian assistenttina Helsingin yliopistossa 1961–1971. Sosiologian dosentiksi Helsingin yliopistoon hänet nimitettiin 1971. Sosiologin ura jatkui 1972–1994 apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa. Suuren osan tästä ajasta hän kuitenkin hoiti viransijaisena sosiologian professuuria.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Marinin tutkimustoiminta on kaiken aikaa ollut hyvin laaja-alaista. Se on käsitellyt varsinaisen sosiologian lisäksi ihmisen eri ikävaiheita, perhettä, ikääntymistä ja vanhuutta, sosiaalisia verkostoja ja paikallisuutta sekä korkeakoulutusta ja akateemisuutta.

Marin nimitettiin gerontologian professoriksi Jyväskylän yliopistoon 1995. Siitä tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuonna 2002 jatkaen kuitenkin vielä senkin jälkeen tutkimusta ja opinnäytteiden ohjausta. Väestön ikääntyessä tutkimusala tuli yhä tärkeämmäksi, ja yliopistojen käynnistämät ikääntyvien yliopistot tarjosivat hyvän kentän alan ongelmien käsittelyyn ja tutkimukseen. Marin halusi viedä tutkimustuloksensa aina käytäntöön saakka, ja niinpä hänen kirjoittamiaan artikkeleita oli jatkuvasti alan lehdissä ja muissa julkaisuissa.

Hallinto on monelle yliopistolaiselle kirosana. Marinille se oli kolmas keskeinen osa yliopistouraa. Hänen osaamistaan ja monitieteisyyttään tarvittiin mm. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen osastonjohtajana 1970-luvulla, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina vuosina 1988–1992, yliopiston vararehtorina 1992–1994, Suomen Akatemian yhteiskuntatieteellisen toimikunnan jäsenenä 1992–1994 ja varapuheenjohtajana vuosina 1995–1997 sekä lukuisissa yhteiskuntatieteellisen alan kansainvälisissä toimikunnissa. Vararehtorinakin hänen tehtävänsä oli erityisesti edistää yliopiston kansainvälistymistä.

Marjatta Marinilla oli laaja ystäväpiiri niin Suomessa kuin ulkomailla. Läheisin hänelle oli luonnollisesti tytär Eeva Marin.

Juhani Lillberg

Kirjoittaja on Marjatta Marinin työtoveri ja pitkäaikainen ystävä.