Muistot

Matti Lappalainen 1941–2019

Ympäristöneuvos

Ympäristöneuvos Matti Lappalainen kuoli sairauskohtaukseen Kuopiossa 2. huhtikuuta 2019. Hän oli 77-vuotias, syntynyt Kuopiossa 25. kesäkuuta 1941.

Lappalainen opiskeli Helsingin yliopistossa limnologiaa ja valmistui maa- ja metsätaloustieteen maisteriksi vuonna 1968. Työuran alkuvaiheessa hän työskenteli Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen esimiehenä ollen uranuurtaja muun muassa vesistöjen happi- ja fosforimallien laadinnassa tuolloin voimakkaasti metsätalouden kuormittamiin vesiin.

Jyväskylästä matka jatkui Helsingin kautta kotiseudulle Pohjois-Savoon, jossa hän toimi Savon vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana vuosina 1974–1980.

Vuonna 1980 perustetun yrityksen, Vesi-Ekon, kautta Lappalainen pääsi tutkimuksen ja raportoinnin lisäksi tekemään käytännön työtä vesistöjen tilan parantamiseksi. Mixox-hapettimen avulla hän kunnosti satoja Suomen järviä. Yritystoiminnan ohessa Lappalainen oli keskeisenä kirjoittajana vuonna 1990 julkaistussa vesistöjen kunnostuksen käsikirjassa tuoden muun muassa sisäisen kuormituksen käsitettä laajempaan keskusteluun. Lappalainen toimi yrityksen toimitusjohtajana vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen hän siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi. Samana vuonna Lappalaiselle myönnettiin ympäristöneuvoksen arvonimi.

Pitkä kokemus järvien kunnostuksen saralla sai Lappalaisen eläkepäivinään puntaroimaan Itämeren kurjan tilan syitä. Tämä pohdinta jalostui vuonna 2018 valmistuneeksi väitöskirjaksi, jossa Lappalainen korosti sisäisen ravinnekuormituksen merkitystä ja kyseenalaisti ulkoisen kuormituksen vähentämiseen perustuvan ve­siensuojeluinstituution saavutuksia Itämeren tilan parantamisessa.

Maailma, luonto ja yhteiskunta olivat Lappalaiselle ehtymätön kiinnostuksen ja tarkkailun kohde. Hän oli kriittinen ja syvällinen pohtija ja keskustelija, joka ei koskaan hyväksynyt vallitsevia totuuksia tutkimatta asiaa itse. Kulloiseenkin projektiin paneuduttiin täydellä sydämellä. Matemaattisen keksijäluonteensa ansiosta hän kehitti luovia teknisiä ratkaisuja sekä työssä että vapaa-ajalla.

Lappalaisen harrastuksiin kuuluivat metsästys, purjelento, klassinen musiikki, rotarytoiminta ja luonnon havainnointi kotitilan naapurissa Nilsiän Murtolahdessa sijaitsevalla kesämökillä. Hänen perheeseensä kuuluivat puoliso Tuula sekä ­aikuiset lapset Tuuli ja Tommi puolisoineen.

Tuuli Lappalainen

Erkki Saarijärvi


Kirjoittajat ovat Matti Lappalaisen tytär ja työtoveri.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet