Muistot

Yrjö Schildt 1933–2019

Toimitusjohtaja

Metsänhoitaja ja toimitusjohtaja Yrjö Schildt kuoli 21. toukokuuta 2019 Helsingissä 85-vuotiaana. Hän oli syntynyt Suomussalmella 5. lokakuuta 1933. Yrjö Schildt oli vuosikymmenien ajan vaikuttamassa Enso-Gutzeitin kansainvälistymiseen.

Schildt kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseossa ja valmistui metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta 1957.

Hän työskenteli Enso-Gutzeitin puunhankinnan eri tehtävissä, kunnes 1977 hänet nimitettiin metsätoimialan kehitysjohtajaksi, tehtävään, josta muodostui uran käännekohta.

Asuinpaikaksi Schildtin perheelle vakiintui Imatra.

Enso-Gutzeitin johdossa tehtiin 1970-luvulla kauaskantoinen päätös kansainvälistää yhtiö. Kanadan ja Latinalaisen Amerikan ensimmäisten kokemusten pohjalta metsätoimialan henkilöstön kansainvälistäminen annettiin kehitysjohtaja Yrjö Schildtille.

Jo 1970-luvun lopulla hän lähetti nuoria metsäammattilaisia kehitysyhteistyöhankkeisiin Indonesiaan ja Sudaniin toiminnan painottuessa aluksi taimituotantoon ja metsittämiskokeisiin.

Schildtin hankkimissa projekteissa onnistuttiin metsityksessä niin Sahelin alueella Afrikassa kuin Indonesian ruohikoilla.

Pian ulkomaanprojektien toiminta laajeni yhä uusiin maihin sekä kansainvälisten järjestöjen hankkeisiin ja metsäalan yritysten konsultointiin.

Vuonna 1989 metsätoimialan ulkomaanprojektit yhtiöitettiin perustamalla tytäryhtiö Enso Forest Development. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin itseoikeutetusti Yrjö Schildt.

EFD:stä oli kymmenessä vuodessa kasvanut merkittävä toimija metsäalan konsultoijana.

Varhainen kansainvälistyminen konkretisoitui, kun Enso alkoi 1990-luvulla perustaa metsäteollisuuden tarpeisiin akaasia- ja eukalyptusviljelmiä, aluksi Indonesiassa ja pian myös Kiinassa. Teollisen mittakaavan hankkeissa voitiin nyt ratkaisevasti hyödyntää kahden vuosikymmenen aikana yhtiölle kertynyttä metsäosaamista.

Schildt oli alaistensa kunnioittama esimies, joka huolehti paitsi työntekijöiden myös heidän perheidensä viihtyvyydestä kohdemaissa.

Väsymättömästi hän matkusti luomassa uskoa vaativissa oloissa työskenteleville asiantuntijoille ja paikallisille yhteistyökumppaneille sekä johtamassa hankalia projektineuvotteluja.

Runsaasta matkustamisesta huolimatta hän oli kotiseudullaan aktiivisesti mukana järjestöelämässä.

Yrjö jäi eläkkeelle vuonna 1997 ja muutti vaimoineen Helsinkiin lähemmäksi lastensa perheitä. Kesäpaikka jäi Saimaan rannalle hirvijahtien tukikohdaksi.

Muutama vuosi Yrjö Schildtin eläköitymisen jälkeen Enson omasta konsulttiyhtiöstä luovuttiin kansainvälistymisen tavoitteiden tultua valmiiksi.
Ari Mikkilä
Kirjoittaja on Yrjö Schildtin pitkäaikainen työtoveri.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet