Muistot

Heikki Ihantola 1933–2019

Professori

Professori, tekniikan tohtori Heikki Ihantola kuoli 85-vuotiaana Salossa 5. heinäkuuta 2019. Hän oli syntynyt 12. joulukuuta 1933 Viljakkalassa maanviljelijä-opettajaperheeseen.

Hilda-äidille oli tärkeää kouluttaa kaikki kahdeksan lastaan, ja Heikki lähetettiin 11-vuotiaana Tampereelle oppikouluun.

Opintonsa Ihantola suoritti Teknillisessä korkeakoulussa ja avioitui vuonna 1959 Tuula Sarparannan kanssa.

H.K.J. Ihantolan nimen tuntevat kaikki, jotka ovat opiskelleet mikroelektroniikkaa ja mikropiirien perustana olevaa puolijohdetekniikkaa.

Ollessaan Asla-stipendiaattina Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa 1960-luvun alussa Ihantola oli kehittämässä toisen sukupolven transistorin, MOS-transistorin, toiminnan teoriaa. Sen puuttuminen oli jarruttanut nykyaikaisten mikropiirien kehitystä Piilaaksossa Stanfordin kupeessa.

Ihantola kuvasi MOS-transistorin teorian yhdessä John L. Mollin kanssa vuonna 1964 julkaistussa artikkelissa, jota käytetään ensimmäisenä viitteenä lähes kaikissa mikroelektroniikkaa käsittelevissä oppikirjoissa.

MOS-transistori on kaiken nykyaikaisen elektroniikan perusta.

Ihantolan palattua Suomeen mikroelektroniikka-alan työpaikkatilanne kehittyi suotuisasti. Perinteisillä aloilla toimineet suuryritykset perustivat kilvan elektroniikkaosastoja – ajateltiin, että niissä oli tulevaisuus. Myös Fiskars perusti elektroniikkaosaston, johon Ihantola palkattiin kehittämään sähkötehon säädössä tarvittavia komponentteja.

Mikropiirien valmistus Suomessa oli siihen aikaan mahdotonta valmistusresurssien puutteen takia, ja Ihantola siirtyi vuonna 1967 SGS-Fairchild -yh­tiön palvelukseen Italiaan.

Tuula-vaimo ja kolme lasta olivat mukana, ja heillä on sangen miellyttäviä muistoja perhekeskeisestä italialaisesta elämäntavasta.

Ollessaan Saloran palveluksessa Ihantola ajoi 1970-luvun lopulla tarmokkaasti mikropiirien valmistusta Suomessa. Hän oli avainasemassa, kun Sitra käynnisti aiheeseen liittyvän hankkeen.

Se johti Suomen ensimmäisen mikropiirejä suunnittelevan ja valmistavan yrityksen Micronas oy:n perustamiseen vuonna 1980. Ihantola toimi yrityksen alkuvaiheessa sen teknillisenä johtajana.

Nokian matkapuhelintehtailla Salossa oli 1980-luvun puoli­välissä pula alan osaajista, ja yh­tiön aloitteesta perustettiin Turun yliopistoon elektroniikan ja tietotekniikan professuuri. Heikki Ihantola kutsuttiin tähän tehtävään vuonna 1986.

Ihantola käynnisti alan opetuksen ja tutkimuksen Turussa. Tutkimusaiheina olivat mikropiirien suunnittelu ja niiden valmistusprosessit. Ihantola toimi tehtävässä vuoteen 1997, jolloin hän jäi täysin palvelleena eläkkeelle.

Heikki Ihantola oli kotiseuturakas mies. Hän viihtyi mökillään Viljakkalassa kalastaen ja luonnossa liikkuen perheen, lastenlasten ja ystävien kanssa.

Jouni Heleskivi

Arto Lietoila

Hannariikka Ihantola-Parikka


Kirjoittajat ovat Heikki Ihantolan työtovereita ja tytär.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet