Muistot

Matti Brummer 1943–2019

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko Matti Brummer kuoli sairauskohtaukseen kotonaan Pornaisissa 25. syyskuuta 2019. Hän oli syntynyt Helsingissä 12. heinäkuuta 1943.

Brummer syntyi Helsingissä viisilapsisen perheen keskimmäisenä lapsena. Isä oli professori agronomi Veikko Brummer ja äiti Lisa os. Breitholz. Ylioppilaaksi tulon jälkeen 1963 Brummer opiskeli ensin papiksi ja sai pappisvihkimyksen 1967. Palvelu Göteborgissa siirtolaispappina ja perehtyminen siirtolaisten ongelmiin pohjustivat tietä psykiatriaan. Siirryt­tyään Ouluun yliopistopapiksi hän aloitti lääketieteen opinnot ja valmistui lääketieteen lisen­siaatiksi 1979.

Erikoistuttuaan lastenpsykiatriksi 1986 Brummer toimi erikoislääkärinä Oyksissa ja myöhemmin Hyksin Lastenlinnan sairaalassa. Hän valmistui Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen kouluttamana psykoanalyytikoksi, lapsi- ja nuoriso­psykoanalyytikoksi ja koulutuspsykoanalyytikoksi 2002. Brummer oli keskeinen henkilö lapsipsykoanalyysin aseman kehittämisessä ja edistämisessä Suomessa.

Brummer vaikutti laajasti lasten psykoterapian edistämiseen ja osaamiseen Suomessa. Valtakunnallisella tasolla hän oli pyydetty asiantuntija lasten psykoterapiaa koskevissa kysymyksissä. Hän ajoi lasten psykoterapeuttisen hoidon saatavuutta koko maahan ja piti hoidon laadun nostamista tärkeänä. Hän oli ahkera lastenpsykiatrien ja terapeuttien kouluttaja, jonka ammattitaitoa monet koulutusyhteisöt hyödynsivät.

Hän toimi lukuisissa lastenpsykiatrisissa työryhmissä konsulttina ja työnohjaajana ympäri maata. Brummeria arvostettiin eläytyvänä, ymmärtävänä ja osaavana opettajana. Hänen kykynsä kuunnella ja ymmärtää lapsia välittyi hänen opetuksessaan.

Syvällisiin psykologisiin ongelmiin paneutuva työ ei vähentänyt Matin kiinnostusta käden töihin puutarhassa ja rakentajana. Musiikki ja luonto olivat lähellä hänen sydäntään. Hän kuului Cantores Minores -kuoroon sen perustamisesta lähtien. Kohokohtia olivat esiintymiset kuoron kanssa Sibeliukselle Ainolassa ja kuninkaalliselle perheelle Tukholman kuninkaan linnassa.

Luonnon tarkkailu, luonnossa liikkuminen ja luonnosta nauttiminen olivat myös olennainen osa Mattia. Retket itserakennetulle laavulle Kaarina-puolison kanssa olivat parhaita hetkiä kaikkina vuodenaikoina.

Matti oli lämmin, empaattinen, ymmärtävä ja syvällisesti ajatteleva ihminen. Hiljaisella läsnäolollaan hän loi tiiviin vuorovaikutuksen. Matin huumori oli lämmintä ja toista kunnioittavaa. Hän oli ­aikaansaava, päättäväinen, määrätietoinen ja uskomattoman realistinen. Tarvittaessa hänestä löytyi särmää, varsinkin silloin, kun hän törmäsi piittaamattomuuteen, vääryyteen ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Matin lähipiiriin kuuluivat Kaarina-puoliso, kolme aikuista poikaa edellisistä avioliitoista sekä neljä lastenlasta.

Veikko Aalberg

Kari Haukkamaa

Johannes Lehtonen

Kirjoittajat ovat Matti Brummerin ystäviä.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet