Muistot    |   Muistokirjoitus

Leif Åberg 1948–2020

Professori

Professori emeritus Leif Eric Gustav Åberg kuoli sairauden uuvuttamana 21. joulukuuta 2020 Sipoossa. Hän oli 72-vuo­tias, syntynyt Helsingissä 19. toukokuuta 1948.

Leif Åberg pääsi ylioppilaaksi 1967. Akateeminen ura alkoi Helsingin kauppakorkeakoulussa, mistä hän valmistui maisteriksi 1973 ja lisensiaatiksi 1980. Professori Osmo A. Wiion kokoama ”inforyhmä” antoi kipinän viestintään, joka vei Åbergin Helsingin yliopistoon vuonna 1982, missä hän myös väitteli tohtoriksi 1986. Åberg nimitettiin organisaatioviestinnän professoriksi 1995.

Åberg toimi pitkään viestinnän laitoksen esimiehenä ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaanina vastuualueenaan yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Hänellä oli maisterin tutkinto myös Etelä-Kalifornian yliopistosta. Vuosina 1994–1995 hän toimi Suomen Akatemian vanhempana tutkijana. Åberg jäi eläkkeelle 2014.

Leif ”Lefa” Åberg kehitti useita organisaatioviestinnän malleja esimerkiksi erityyppisten organisaatioiden strategiseen viestintään ja profilointiin. Hän kirjoitti tieteellisiä ja populaareja julkaisuja laajasti viestinnän eri aloilta.

Åberg johti monitieteisiä tutkimusprojekteja ja loi viestinnän arviointimenetelmiä. Hän ohjasi satoja organisaatioviestinnän pro gradu -töitä ja kymmeniä väitöskirjoja sekä kehitti viestinnän koulutusohjelmia. Monilla viestintäalalla toimivilla on kytkös Åbergiin: oppilaana, ohjattavana, työkaverina, kirjojen lukijana, tapahtumien tai tilaisuuksien osallistujana.

Åbergin työtä ohjasi ajatus, että organisaatioviestinnän teo­rian on oltava merkityksellistä myös alan käytäntöjen näkökulmasta. Hän olikin aktiivinen erilaisten yhteisöjen käytännön viestinnän kehittäjä. Opetus- ja tutkimustyönsä lisäksi Åberg osallistui johdon ja viestinnän tekijöiden koulutukseen. Åberg oli aktiivisesti mukana nykyisessä ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:ssä 1970-luvulta lähtien.

Lefa oli suomalaisen organisaatioviestinnän suuri hahmo. Hän oli herkästi innostuva ja kaikkia kannustava. Luonteeltaan loputtoman uteliaana hän oli aina kiinnostunut oppilaidensa ajatuksista ja tekemisistä. Jokaiselle riitti kannustusta ja rohkaisua.

Lefa oli ajattelussaan rohkea ja ennakkoluuloton, mikä vei hänen ideansa myös uusille urille. Hän oli erinomainen opettaja ja luennoitsija. Hänen huumorinsa ja tarinankerrontansa olivat vailla vertaa.

Tärkeintä hänelle oli kuitenkin perhe, vaimo Ulla, kolme lasta ja lastenlapset. Monet ideat syntyivät perheen parissa Virolahden kesäpaikan saunamökissä tai purjeveneen peräsimessä.

Leif Åbergin viestinnän malleista tunnetuin on ”Åbergin pizza”.

Hänen luomisvoimansa säilyi loppuun asti: hän päivitti ko. mallin ja esitteli sen vuoden 2020 ProCom-päivässä. Hän itse nimesi päivityksen testamentikseen, ja sellainen siitä tuli.

Lefa eli sen jälkeen vain kaksi kuukautta.

Elisa Juholin

Pekka Aula

Anssi Siukosaari


Kirjoittajat ovat Leif Åbergin kollegoja ja ystäviä.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet