Muistot    |   Muistokirjoitus

Kristina Virkola 1941–2020

Lääkäri

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Kristina Margareta Virkola (o.s. Båsk) kuoli Helsingissä 4. joulukuuta 2020. Hän oli 79-vuotias, syntynyt Helsingissä 3. syyskuuta 1941.

Kristina Virkolaa kuvasi parhaiten hänen suuri auttamishalunsa ja huolenpitonsa kaikista, ja varsinkin niistä, jotka olivat joutuneet alakynteen. Koko elämänsä ajan hän pyrki korjaamaan vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia. Lääkärin ammatinvalinta oli luonnollinen seuraus halusta auttaa muita. Myös yksityiselämässään hän auttoi ja huolehti sukulaisistaan ja ystävistään tekemättä siitä mitään numeroa.

Jo kouluaikana Svenska flick­lyceet i Hfrs:ssä hän tunsi suurta vastuuta yhteisistä asioista esimerkiksi aktiivisena konventinpuheenjohtajana. Vaihto-oppilasvuosi USA:ssa toi elinikäisiä ystävyyksiä, suuren mielenkiinnon yhteiskuntaan, laajemman maailmankuvan ja tahdon vaikuttaa yhteisöönsä.

Opiskeluaikanaan Virkola oli aktiivinen Medicinarklubben Thoraxissa ja muun muassa kirjoitti ja ohjasi speksin. Hän toimi myös Kandiseuran emäntänä, jossa hän tutustui tulevaan puolisoonsa Perttiin.

Vuonna 1988 Virkola väitteli Helsingin yliopistossa aiheenaan The Lateral Ventricle in Early Infancy. Hän erikoistui pediatriseen radiologiaan ja ultra-äänitutkimukseen.

Oltuaan kunnanlääkärinä Porvoon maalaiskunnassa hän työskenteli röntgenlääkärinä muun muassa Invalidisäätiöllä, Allergiasairaalassa, Radiologiakeskuksessa, Kätilöopistolla ja Lastenklinikalla. Eläköitymisen jälkeen hän toimi vielä lääkärinä ja kouluttajana.

Virkolan aktiivisuus näkyi myös hänen luottamustehtävissään. Hän toimi muun muassa Radiologiayhdistyksen sihteerinä, Finska Läkaresällskapetin klubimestarina ja puheenjohtajana Suomen Lääketieteellis-Biologisessa Ultraääniseurassa.

Melkein kymmenen vuotta hän oli Kvinnliga Akademiker i Helsingforsin hallituksen jäsen. Stina oli yksi aloitteentekijöistä kirjallisuuspiiriin, yhteiskuntafoorumi Aspasiaan ja Vi läser tillsammans -kielikahvilaan, jossa tarjotaan ruotsinkielen opetusta ulkomaalaistaustaisille. Hän oli myös mukana järjestämässä Helsingin seudun sotalapset -järjestön tapahtumia ja matkoja. Kaikessa yhdistyi lääkärin tieteellinen ajattelu suureen humaanisuuteen.

Stina oli samaan aikaan pragmaattinen, tehokas ja herkkä. Hänellä oli vahvoja mielipiteitä yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuksista. Hänen kykynsä kyseenalaistaa vakiintuneita totuuksia sai meidät usein arvioimaan uudelleen omia mielipiteitämme.

Stina oli todella lukenut ja seurasi tarkasti päiväpolitiikkaa sekä Suomessa että ulkomailla. Uteliaana oppimaan ja kokemaan uutta hän liittyi Kråksångarna-kuoroon, aloitti vanhoilla päivillä pianonsoiton ja osallistui kirjoittajakursseille.

Olemme menettäneet rakkaan ja läheisen ystävän. Ajatuksissamme ovat nyt Stinan puoliso Pertti, hänen tyttärensä Nina ja Anna, lastenlapset, jotka olivat hänelle niin tärkeitä. Häntä surevat myös sisarukset ja monet, monet ystävät.

Maj-Britt Grönholm

Marianne Saanila

Yrjö Salorinne

Kirjoittajat ovat Kristina Virkolan ystäviä, opiskelukaveri sekä kollega.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet