Muistot    |   Muistokirjoitus

Katja-Marika Puittinen 1971–2021

Insinööri

Ulkoministeriön maahantulopalvelujen prosessinomistaja, insinööri MBA Katja-Marika Puittinen (o.s. Harju) kuoli 4. tammikuuta 2021 Terhokodissa pitkän sairauden murtamana Hän oli syntynyt Loimaalla 2. helmikuuta 1971.

Puittinen tuli ulkoministeriön palvelukseen vuonna 2009. Maahantuloasioiden kehittä­misessä hänen ensimmäinen projektipäällikkönä hoitamansa asiakokonaisuus ministeriössä oli ulkoistaa viisumitoimintoihin liittyvät hakemusten vastaanotto- ja päätösten luovutus sekä niihin kytkeytyvät verkkopalvelut.

Tämä Netvis-projekti onnistui erinomaisesti. Painopisteenä oli Venäjä. Se kattoi yli 95 prosenttia Suomeen tulevien Schengen-alueen viisumihakemuksista. Hanke alkoi Moskovan viisumikeskuksen avaamisella, sitä seurasi Kiova Ukrainassa. Vuonna 2011 ulkoministeri Alexander Stubb vihki maailman suurimman viisumikeskuksen Pietarissa.

Konsulipalvelujen kehittämisen jatkona innovoitiin koko hakemusten käsittelyprosessin muuttaminen digitaaliseksi. Puittinen ryhtyi toimeen ja ideoimaan. Kyseisessä projektissa toteutettiin todella merkittäviä uudistuksia viisumihakemusten käsittelyssä ensimmäisenä koko maailmassa. Elvis-hankkeessa (Elektroninen viisumikäsittely) ratkaistiin koko viisumihakemusaineiston digitalisointiin liittyvät haasteet ja lopputuloksena viisumikäsittelijöillä on käytössään koko asiakirja-aineisto skannattuna. Aineiston digitointi mahdollisti koko hakemuskäsittelyn siirtämisen Venäjän ja Ukrainan edustustoista lähes kokonaan paikkariippumattomasti Suomessa tehtäväksi.

Kuvattu toiminta tuotti Katja-Marikalle Puittiselle vuonna 2013 Vuoden Uudistaja -arvonimen. Sen myönsi Yhteiskunnallinen uudistuminen -hanke.

Puittinen ei salaillut sairauttaan. Hän kävi pitkän, lähes vuosikymmenen kestäneen, lukuisia vaiheita sisältäneen raskaan kamppailun syöpää vastaan. Työ oli hänen elämässään yksi kantavista voimista, se oli yhtenä tärkeänä tekijänä loppuaikoina pitämässä häntä elämässä kiinni.

Puittinen oli ihmisenä poikkeuksellinen, erään kollegan luonnehdinnan perusteella hänessä yhdistyivät ainutlaatuisella tavalla äärimmäinen herkkyys ihmisten kohtaamisessa ja toisaalta tuloksellisuus ja määrätietoisuus tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Katja-Marika oli tunneihminen, mutta ennen kaikkea hän oli tahtoihminen. Tyttärensä ohella hän rakasti työtään ja omistautui sille täysipainoisesti. Hän inhosi turhaksi kokemaansa byrokratiaa, eikä taipunut esteiden edessä.

Yksi Katja-Marikan keskeisimmistä luonteenpiirteistä oli rohkeus, rohkeus olla eri mieltä ja rohkeus puuttua epäkohtiin. Oli sydäntä särkevää seurata vakavan taudin vääjäämätöntä etenemistä, mutta samalla ihailla hänen vahvuuttaan sen kohtaamisessa. Hänen ”Fuck Cancer”-kommenttiinsa on helppo yhtyä; sairaus vei meiltä yhden parhaista.

Pasi Tuominen

Ari Uusikartano

Lauri Aaltonen


Kirjoittajat ovat Katja-Marika Puittisen esimiehiä ja työtoveri.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet