Muistot    |   Muistokirjoitus

Matti Meri 1943–2021

Kasvatustieteen tohtori

Kasvatustieteen tohtori, dosentti Matti Meri kuoli 1. tammikuuta 2021 Helsingissä noin puoli vuotta aikaisemmin todettuun vakavaan sairauteen. Hän oli 77-vuotias, syntynyt 23. lokakuuta 1943 Helsingissä.

Meri oli erittäin pidetty opettajankouluttaja ja taitava opettaja. Opettajaopiskelijoiden ja oppilaiden oppiminen ja sen tukeminen monipuolisin keinoin olivat hänen työnsä ja tutkimuksensa keskiössä. Tämä Merin tärkein tavoite kuului ja näkyi hänen kaikessa toiminnassaan.

Matti Meri valmistui opettajaksi Helsingin opettajakorkeakoulusta 1960-luvun alussa ja hän teki pitkän työuran Helsingin Saksalaisessa koulussa aina 1990-luvun puoliväliin. Meren koulun piilo-opetussuunnitelmaa oppilaiden näkökulmasta käsittelevä empiirinen väitöskirja oli kiinnostava tutkimuksellinen avaus koulun ja opetuksen tutkimukseen Suomessa.

Elokuussa 1995 Meri aloitti uransa lehtorina Helsingin yli­opiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuslaitoksella. Kouluttajana Meri oli valoisa, työteliäs, ja aikaansaava, ja hän eteni työskentelemään kasvatustieteen professorin ja Opettajankoulutuslaitoksen johtajan tehtävissä.

Meren opetukselle oli ominaista opetuksen peruskysymysten tarkastelu ja aito ihmettely yhdessä opiskelijoiden kanssa. Hän oli syvästi kiinnostunut heidän näkemyksistään, kiinnostuksen kohteistaan ja kysymyksistään. Hän onnistui välittämään opetuksellaan opettajan tehtävän tärkeyden oppilaiden oppimiselle sekä herbartilaisen kasvattavan opetuksen periaatteita ja ideaalia.

Hän oli taitava opetusharjoittelun ja opinnäytetöiden ohjaaja, joka tunnisti ohjattavien vahvuudet ja tuki tahdikkaasti haasteellisissa tilanteissa.

Meri oli tutkimuksellisesti kiinnostunut erityisesti opettajan ajattelun ja toiminnan sekä koulun toiminnan implisiittisistä rakenteista. Hän teki tutkimus­yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen Opetuksen tutkimuskeskuksessa, jossa tehtiin kansainvälistä opetuksen ja opettajan pedagogisen ajattelun tutkimusta.

Hän oli omistautunut tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittämiselle ja uudistamiselle. Hän oli verkostoitunut ja aktiivinen opettajankoulutuksen toimija kansallisesti ja kansainvälisesti.

Perhe, lapset ja lastenlapset olivat Matin elämän keskiössä. Kotipuutarhan hoitaminen ja vespalla ajeleminen olivat hänelle virkistäviä ja iloa tuottavia harrastuksia. Matin poismeno on koskettanut kollegoita ja ystäviä laajasti. Matin valoisuuden, välittömyyden ja ennakkoluulottomuuden muistavat monet kollegat ja opiskelijat.

Auli Toom

Arto Kallioniemi


Kirjoittajat ovat Matti Meren pitkäaikaisia kollegoja.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet