Jaana Luomaranta 1962–2021 - Muistot | HS.fi

Jaana Luomaranta 1962–2021

Laatujohtaja, kemisti

Jaana Luomaranta

29.8. 2:00

Laatujohtaja Jaana Luomaranta (o.s. Kemppainen) menehtyi vakavaan sairauteen Kokkolassa 16. elokuuta 2021. Hän oli 59-vuotias, syntynyt Hyrynsalmella 9. kesäkuuta 1962.

Luomaranta muutti Hyrynsalmelta Kajaaniin suorittamaan lukion ja valmistui Turun yliopistosta kemistiksi vuonna 1987. Työuransa hän aloitti Kemiran Kokkolan hienokemikaalitehtaiden tuotekehityksen kemistinä vuonna 1987. Hän toimi uusien haastavien tuotteiden pilot-hankkeissa muun muassa kehittäen analyysimenetelmiä ja luomalla prosessikemian turvallisuutta tehdasmittakaavaan.

Vuonna 1992 Luomaranta siirtyi laadunvalvontapäälliköksi ja vuonna 1999 hänet nimitettiin laatu- ja henkilöstöpäälliköksi sekä Kemira Fine Chemicals Oy:n johtoryhmän jäseneksi. Tässä tehtävässä Luomarannalla oli merkittävä rooli toiminta- ja johtamisjärjestelmien sekä turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa päivittäiseksi toimintatavaksi.

Vuonna 2003 Luomaranta nimitettiin HR-päälliköksi. Tuossa tehtävässä hän vastasi osaltaan Kemira Industrial Chemicalsin HR-toimintojen kehittämisestä. Vuonna 2007 hänet nimitettiin laatujohtajaksi vastuualueenaan laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen toiminnot KemFinen Kokkolan ja Skotlannin tehtailla. Hänellä oli aktiivinen rooli asiakas- ja laatuvaatimusten integroimisessa toimintajärjestelmiin.

Vuodesta 2009 lähtien Jaana Luomaranta vastasi EHSQ & HR-toiminnoista. Tänä aikana hän johti erittäin onnistuneesti korkeiden turvallisuus- ja laatuvaatimusten edellyttämää toimintaa CABB Oy:n hienokemikaalitehtailla sekä oli merkittävässä roolissa konsernitasolla yhteisten parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamisessa.

Pitkä työkokemus, yli 30 vuotta hienokemian alalla ja samalla tehdaspaikalla antoi Luomarannalle perspektiiviä ja uskoa vaikeinakin hetkinä. Hän osasi ratkaista eri tilanteita ja mennä eteenpäin suunnitelmallisesti.

Omaan sairauteensakin hän suhtautui hyvin realistisesti. Hän tiesi taudinkuvan, sen etenemisen ja hoidon mahdollisuudet. Sairauden uusiutumisesta ja sen lopussa nopeasta etenemisestä huolimatta Jaana säilytti aurinkoisuutensa ja loi positiivista ilmapiiriä ympärilleen viimeiseen asti.

Oman perheen lisäksi hänelle olivat tärkeitä kaikki sukulaiset, varsinkin lapset ja nuoret. Jaanalla oli laaja ystäväverkko, ja hän oli loistava seuraihminen ja tarinankertoja.

Jaana oli pidetty ja arvostettu työkaveri. Työyhteisön jäsenet tulevat muistamaan Jaanan erityisesti hänen ammattitaitonsa, ystävällisyytensä ja aurinkoisen luonteensa takia.

Kesämökki Kainuussa oli Jaanalle rakas paikka, vielä kesällä hän vietti siellä onnellisia päiviä läheistensä kanssa verkkoja kokien ja isoista kalansaaliista nauttien. Hänen viimeinen leposijansa tuleekin olemaan kotiseudulla Hyrynsalmella. Monet jäävät häntä kaipaamaan, eniten hänen miehensä Jouni ja tyttärensä Elina.

Jutta Mäkinen

Miia Tastula

Kirjoittajat ovat Jaana Luomarannan työtovereita ja ystäviä.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset