Ilkka Mäkipentti 1930–2021 - Muistot | HS.fi

Ilkka Mäkipentti 1930–2021

Teollisuusneuvos

Ilkka Mäkipentti

25.11. 2:00

Diplomi-insinööri, teollisuusneuvos Ilkka Mäkipentti kuoli 4. lokakuuta 2021 Espoossa 91-vuotiaana. Hän oli syntynyt Helsingissä 29. heinäkuuta 1930.

Päästyään ylioppilaaksi Suomalaisesta yhteiskoulusta Mäkipentti aloitti opinnot Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan osastolla.

Diplomi-insinööriksi valmistuttuaan hän toimi lyhyen aikaa teollisuudessa, mutta siirtyi jo vuonna 1960 kauppa- ja teollisuusministeriöön, jonka virkamiehenä hän toimi 33 vuotta.

Sähkötekninen asiantuntemus ohjasi hänet ministeriössä tuolloin nopeasti laajenneen ydinenergia-alan asiantuntijaksi ja keskeiseksi hallintovirkamieheksi. Eläkkeelle hän siirtyi ydinenergia-asioihin keskittyneen toimiston päällikkönä.

Ydinvoiman käyttöä sääntelevän lainsäädännön kehitys Suomessa on tapahtunut pitkälti ydinvoimalahankkeiden esiin tuomien konkreettisten tarpeiden pohjalta. Keskeiset periaatteet lyötiin lukkoon juuri 1970- ja 1980-luvuilla, ja Mäkipentti oli kehitystyön keskiössä.

Valmistelua jouduttiin tekemään monenlaisten ristipaineiden alaisena. Mäkipentti myös esitteli valtioneuvostolle tärkeimmät ensimmäisten ydinvoimaloiden lupapäätökset.

Laajan kielitaitonsa ansiosta Mäkipentti valikoitui jo aikaisessa vaiheessa ydinenergia-alan laajan kansainvälisen yhteistyön keskeiseksi valmistelijaksi KTM:ssä ja Suomen edustajaksi alan kansainvälisissä järjestöissä.

Hän oli kansainvälinen virkamies jo silloin kun sellaisia oli diplomaatti¬kunnan ulkopuolella Suomessa vain muutamia. Mäkipentti oli myös ensimmäinen suomalainen, jonka OECD:n ydinenergiatoimiston johtokomitea valitsi puheenjohtajistoonsa.

Mäkipentti oli yksi niistä harvoista, jotka jo 1960-luvulla tutustuivat syvällisesti siihen kansainväliseen valvontaan, jonka tarkoituksena on estää ydinaseiden kehittäminen ja johon sitoutuminen oli ja on edellytys ydintekniikan käyttöön saamiselle.

Itsestään selvää oli, että Mäkipentti oli KTM:n edustajana neuvotteluvaltuuskunnissa, kun neuvoteltiin Suomessa tapahtuvan valvonnan kansainvälis-oikeudellisena perustana olevat lukuisat valtiosopimukset.

Henkilönä Ilkka Mäkipentti oli ystävällinen ja älykäs. Vaikeatkin tilanteet hän kohtasi järkkymättömän rauhallisena, eikä hänen nähty koskaan menettävän malttiaan.

Kokouksissa saivat kollegat joskus ihailla hänen jonglöörin taitojaan: kynänheitto yhden käden suorituksena sekä pääkopan osien ja lihasten ”taitovoimistelu”, jota ei voinut katsella nauramatta ja ihmettelemättä.

Jussi Manninen

Juhani Santaholma

Kirjoittajat ovat Mäkipentin työtoveri ja neuvottelukumppani.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset