Jaakko Luukkonen 1944–2021 - Muistot | HS.fi

Jaakko Luukkonen 1944–2021

Professori

Jaakko Luukkonen

2.1. 2:00

Professori Jaakko Antero Luukkonen kuoli Oulussa 30. marraskuuta 2021. Hän oli 77-vuotias, syntynyt Suomussalmella 23. tammikuuta 1944.

Pitkistä koulumatkoista huolimatta lahjakas poika lähti opintielle. Kansakoulun jälkeen Luukkonen kävi Ämmänsaaren kunnallisen keskikoulun asuen kunnan koulukortteerissa ja kirjoitti ylioppilaaksi Kajaanin lyseosta 1963.

Opintie jatkui Jyväskylän yliopistossa, mistä Luukkonen valmistui kasvatustieteiden kandidaatiksi. Sieltä löytyi myös tuleva puoliso, Kannuksesta kotoisin oleva Tellervo Tokola. Perheeseen syntyi myöhemmin kaksi lasta, Salla ja Simo.

Luukkonen siirtyi Oulun yliopistoon 1970 ja väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi 1978 Oiva K. Kyöstiön ohjauksessa. Kasvatustieteen apulaisprofessoriksi hänet nimitettiin 1981, ja virka muutettiin professuuriksi 1995. Luukkonen jäi eläkkeelle 37 palvelusvuoden jälkeen 2007.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanina Luukkonen toimi pitkän jakson 1988–2000. Hän oli kasvatustieteilijä, jota kiinnosti koko tieteenala varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen sekä erityisesti ohjaus, inkluusio ja teknologian hyödyntäminen koulutuksessa.

Luukkosen dekaanikausi oli uudistusten aikaa. Vuonna 1993 aloitettiin musiikinopettajakoulutus ja 1995 siirtyi varhaiskasvatuksen koulutus tiedekuntaan. Opettajankoulutuksessa aloitettiin lisäksi teknologiakasvatuksen, koulutusteknologian ja kansainvälisen opettajankoulutuksen ohjelmat sekä kehitettiin opettajien täydennyskoulutusta yhdessä Oulun normaalikoulun kanssa.

Luukkosen persoonalla ja asiantuntemuksella oli keskeinen merkitys tiedekunnan kehittämistyössä. Hän oli rohkea ja ennakkoluuloton ajattelija, jolla oli kyky innostaa ja viedä läpi vaikeitakin uudistuksia.

Luukkonen oli hyvä verkostoituja, ja hän työskenteli lukuisten järjestöjen luottamustoimissa. Varsinkin työ tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hyväksi oli lähellä hänen sydäntään. Hän toimi myös yliopiston Kajaanin yksikön johtajana 1981–1983.

Kansainvälinen yhteistyö kiinnosti Luukkosta varhain, ja hän solmi työurallaan useita sopimuksia eri puolille maailmaa. Merkittävin ulkomaankomennus hänelle oli Suomen ulkoministeriön rahoittama kasvatusalan Scope-projekti Etelä-Afrikassa, jossa hän toimi tiimin johtajana 2000–2002.

Luukkonen oli humanisti, visionääri ja laaja-alainen osaaja sekä määrätietoinen uudistusten toteuttaja. Hänen persoonaansa leimasivat kainuulainen vaatimattomuus, leppoisuus ja huumorintaju, mutta myös sitkeys. Vaikka matkat veivät välillä kauas kotimaasta, juuret olivat vahvasti synnyinseudun mullassa.

Mikko Isohanni

Timo Lappi

Rauni Räsänen

Kirjoittajat ovat Jaakko Luukkosen ystäviä ja entisiä työtovereita.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset