Matti Moilanen 1944–2022

Diplomi-insinööri

Matti Moilanen

29.3. 2:00

Diplomi-insinööri Matti Moilanen kuoli 31. tammikuuta 2022 kotonaan Espoossa haimasyöpään. Hän oli 77-vuotias, syntynyt Helsingissä 9. elokuuta 1944.

Moilasen isä oli sotainvalidi, joka kouluttautui sähköalalle ja perusti radioliikkeen, jossa Mattikin toimi apuna. Äiti työskenteli Yhtyneissä Kuvalehdissä. Vanhempien kannustavaa asennetta Matti arvosti. Sinnikkyys ja luovuus hänen kaikessa toiminnassaan ovat osin saaneet alkunsa siitä tuesta.

Moilanen oli koulussa luokan älykkö. Koulumenestys, ystävällinen luonne ja rauhallisuus takasivat hänelle luokkatovereiden sympatian ja opettajien arvostuksen. Jo lukioaikana hänen erityislaatunsa ilmeni innokkaana keksintöihin ja kehittämiseen keskittymisenä. Hän suunnitteli mm. magnetismiin perustuvaa junaa, joita tuolloin ei vielä ollut kehitetty.

Moilanen opiskeli sähköinsinööriksi Teknillisessä korkeakoulussa säätötekniikka ja systeemiteoria pääaineenaan. Hän toimi valmistumisensa jälkeen Strömbergin tehtaalla suunnitteluinsinöörinä. Neste Oy:ssä hän työskenteli tutkimus- ja kehittämisinsinöörinä sekä operaatiotutkijana. Moilanen erikoistui automaation kehittämiseen aikana, jolloin alan kehitys oli nopeaa. Myöhemmin hän perusti oman yrityksen ja sai suunnittelutehtäväksi maamme huomattavia rakennuksia. Rakennusautomaatio ja älykkäät talot olivat hänen työnsä kohteita.

Matemaattista mallintamista Moilanen käytti työssään. Vapaa-aikanaan hän sen avulla pyrki myös tieteellisesti analysoimaan ilmaston muutosta. Hän saattoi vetäytyä pitkäksi aikaa uuden algoritmin kehittämiseen, jonka kehitystä hän seurasi myös kansainvälisissä kongresseissa.

Moilanen oli jo varhain perustamassa Ekoteknologista yhdistystä. Hän seurasi tekniikan kehitystä ja luki kemiaa käsitteleviä teoksia ahkerasti etsien sovelluksia, joiden avulla voitaisiin ratkaista ilmasto-ongelmia. Suurena ongelmana hän piti liian vähäistä merten tutkimusta ilmastomuutoksessa. Seurantatietoja merten lämpötiloista on vähän.

Viimeisinä töinään Matti tutki merten ja ilmastomuutoksen vaikutuksia ja kirjoitti kaksi nettijulkaisua ilmaston ja merenlämpötilojen muutoksista, jossa hän matemaattisen mallintamisen avulla analysoi ilmaston hiilidioksidin lisääntymistä ja merten lämpötilojen kehittymistä. Englanninkielisessä julkaisussaan hän tiivisti: ”We need science and solidarity, otherwise we are doomed.” – Tarvitsemme tiedettä ja keskinäistä solidaarisuutta, muuten olemme tuhoon tuomittuja.

Luonteeltaan Matti oli hienotunteinen ja lempeä. Rauhallinen ja suvaitsevainen luonne teki hänestä pidetyn ystävän ja rakastetun puolison ja isän. Hänen perheeseensä kuuluivat puolison lisäksi tytär ja poika, joka seurasi isänsä jälkiä tekniikan alalle.

Liisa Moilanen

Joni Moilanen

Kari Moilanen

Kirjoittajat ovat Matti Moilasen puoliso, poika ja veli.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset