Päivi Sihvonen 1954–2021

Filosofian lisensiaatti

Päivi Sihvonen

16.4. 2:00

Filosofian lisensiaatti Päivi Sihvonen kuoli uusiutuneeseen, ärhäkkään rintasyöpään 27. marraskuuta 2021 Helsingissä. Hän oli 66-vuotias, syntynyt Kouvolassa 27. joulukuuta 1954.

Sihvonen toimi ranskan kielen lehtorina Helsingin yliopistossa melkein 30 vuoden ajan. Hän opetti etenkin ranskan rakennetta ja ranskankielisten tekstien ymmärtämistä. Samalla hän opetuksessaan osoitti, miten läheisesti kieli liittyi kielenkäyttäjien kulttuuritaustaan.

Sihvonen oli vaativa opettaja, jolla oli tarkka näkemys siitä, mitä ranskan opiskelijoiden piti osata, mutta tarpeen vaatiessa hän myös auttoi heikommin edistyviä etenemään opinnoissaan. Jatkuvasti uusiutuvien tutkintorakenteiden kanssa painiskelevia opiskelijoita hän jaksoi sitkeästi opastaa.

Sihvonen piti myös tärkeänä koulun penkiltä saapuvien oppilaiden ”kouluttamista” yliopisto- ja työelämään: tunneille piti tulla ajoissa, tunnin sisältöön piti keskittyä, tehtävät oli palautettava sovittuna päivänä sovitussa muodossa eikä turhia poissaoloja hyväksytty. Jämäkästä asenteestaan huolimatta hän kuitenkin suhtautui oppilaisiinsa suurella lämmöllä, ja tunnilla saatettiin reippaastikin poiketa aiheesta, jos jokin muu tärkeä kysymys nousi esiin. Opiskelijat ja työtoverit arvostivat häntä suuresti.

Opetustehtäviensä lisäksi Sihvonen opasti innolla opettajaksi tähtääviä opiskelijoita. Hän käytti paljon vapaa-aikaansa ranskanopettajien kouluttamiseen. Sihvonen oli hyvin huolissaan ranskan ja muiden kielten opetuksen tulevaisuudesta, etenkin siitä, että opiskelijamäärät laskevat sekä kouluissa että korkeakouluissa. Hän suri kansallisen kielipolitiikkamme lyhytnäköisyyttä.

Ylioppilastutkintolautakunnan ranskan jaoksen puheenjohtajana Sihvonen kehitti erityisesti ranskan kokeita mutta myös muita kielikokeita. Hän jatkoi tätä työtä viimeisiin viikkoihinsa saakka. Sihvonen toi ranskan ylioppilaskirjoituksien kokeita ja aihepiirejä kohti elävää kieltä ja lähemmäs opiskelijan elämänpiiriä luopumatta perustavaa laatua olevista kielen hallinnan standardeista kokeessa.

Päivillä oli ystäviä eri elämänvaiheistaan myös ranskanyhteyksiensä ulkopuolelta. Ystävät muistavat hänet lämminsydämisenä, auttavaisena ja vankkumattoman lojaalina kanssakulkijana, jonka toisinaan voimakkaita mielipiteitä pehmensi ja loivensi hänen myötäsyntyinen, syvä empatiakykynsä.

Päivi osasi rentoutuakin: matkustaminen, teatteri, kuvataiteet, valokuvaus ja ompeleminen olivat hänen rakkaita harrastuksiaan. Hänen lähipiiriinsä kuului aikuinen poika sekä suuri joukko ystäviä.

Nina Korimo

Eva Havu

Eija Raitala

Kirjoittajat ovat Päivi Sihvosen ystäviä ja kollegoja.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset