Pekka Nuorteva 1926–2022

Emeritusprofessori

Pekka Nuorteva

8.5. 2:00

Ympäristönsuojelun emeritusprofessori Pekka Olavi Nuorteva kuoli Helsingissä 15. huhtikuuta 2022. Hän oli 95-vuotias, syntynyt Helsingissä 26. marraskuuta 1926.

Nuorteva päätti jo SYK:ssa lukiossa ollessaan tulla luonnontieteilijäksi. Partiolaisena Helsingin Metsänkävijöissä hän liikkui luonnossa ja kiinnostui linnuista ja hyönteisistä. Pekka ja hänen veljensä Matti olivat tiivis veljespari, joka jakoi sekä partioretket ja koulunkäynnin että luontoharrastuksen.

Pekka Nuorteva osallistui 17-vuotiaana Helsingin ilmatorjuntataisteluihin 1944, mutta siirtyi sodan päätyttyä nopeasti opiskelemaan Helsingin yliopistossa. Innokas nuori tutkija väitteli 1953 vasta 26-vuotiaana filosofian tohtoriksi sylkikaskaiden syljen entsyymien vaikutuksesta viljan itävyyteen.

Helsingin yliopiston dosentiksi Nuorteva nimitettiin 1955, Eläinmuseon museonhoitajaksi 1958 ja yliopiston ensimmäiseksi ympäristönsuojelun professoriksi 1974. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle 1993.

Yhdessä puolisonsa, meribiologi Sirkka-Liisan (o.s. Vuontela) kanssa Pekka muodosti symbioottisen parin niin tutkimuksessa kuin perhe-elämässä. Lapset ja lastenlapset liitettiin pian syntymänsä jälkeen ”Bromarvin kenttäaseman” henkilöstöön ja perehdytettiin tehokkaiksi ja osaaviksi tutkimusapulaisiksi.

Samaan tiiviiseen yhteisöön kuuluivat myös laitoksen kollegat ja opiskelijat. He toimivat Nuortevan edustaman uuden, radikaalin ympäristöajattelun airuina.

Nuorteva oli jo 1960-luvun alussa solminut yhteydet ympäristönsuojelun kansainvälisiin vaikuttajiin. Hän varoitti jo varhain luonnonvarojen ja biodiversiteetin vähenemisestä ja sen aiheuttamasta ekokatastrofin uhasta. Lastensa 50-vuotislahjaksi antamassa ex libriksessä oli teksti Ekokatastrofi kahleisiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajaksi 1967 tultuaan Nuorteva sai radikaaleilla näkemyksillään ja tiukoilla vaatimuksillaan paljon huomiota medioissa. Hänen ympärilleen ryhmittyi nuorten aktivistien ryhmä, josta monet liittyivät myöhemmin Koijärvi-liikkeeseen ja vihreään ympäristöliikkeeseen.

Eläkkeelle jäätyään Nuorteva jatkoi tutkimusta yhdessä Sirkka-Liisansa kanssa 85-vuotiaaksi asti. Hän julkaisi useilla kielillä yli 500 tieteellistä artikkelia ja 600 muuta kirjoitusta. Vuosina 1955–1957 ilmestynyt Suomen Eläinkuvasto I–II oli uusimpaan tutkimukseen perustunut korkeatasoinen yleisteos.

Moni Nuortevan opiskelijoista muistaa erityisesti hänen teoksensa Elohopea Suomen luonnossa ja hallintokoneistossa (1976). Siinä hän tarkasteli tieteelliseen tietoon perustuvan tutkimuksen toteuttamishaasteita hallinnossa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Pamfletissaan Ekologinen elämäntapa (1991) hän vaati ihmisiä siirtymään kestävään elämäntapaan. Tutkimuksen perusteella hän näki uhkia, joiden vaikutukset vasta uusi ilmastomuutostutkimus on tehnyt laajasti tunnetuiksi.

Viimeisinä vuosinaan Pekka ja Sirkka-Liisa saattoivat vielä jakaa ajatuksiaan kasvavalle joukolle lapsenlapsenlapsia. Asioista puhuttiin kaikille ymmärtävinä ja ajattelevina ihmisinä, iästä riippumatta!

Jussi Nuorteva

Liisa Nuorteva

Eevamaria Tiusanen

Kirjoittajat ovat Pekka Nuortevan lapsia.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset