Pekka Lehtonen 1946–2022

Kauppatieteiden tohtori

Pekka Lehtonen

16.6. 2:00

Kauppatieteiden tohtori Pekka Lehtonen kuoli Haartmanin sairaalassa Helsingissä 10. toukokuuta 2022. Hän oli 75-vuotias, syntynyt Kiuruvedellä 29. kesäkuuta 1946.

Lehtosen tärkeimpiä osaamisalueita olivat kustannuslaskenta ja talousanalyysit (johdon laskentatoimen opintojen perusteella) sekä tuotanto- ja kustannusfunktiot (väitöskirjan perusteella). Lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten kehittämisohjelmat, yrityssuunnittelu, josta hän kirjoitti oppikirjankirjankin, sekä maaseudun elinvoimaisuustoiminnan kehittely ja lobbaaminen olivat hänelle läheisiä. Lehtonen oli siis monipuolinen kauppatieteilijä.

Pekka Lehtonen oli Alkon palveluksessa tehdessään 1976 valmistuneen kauppatieteellisen väitöskirjansa Alkon järjestämän empiirisen aineiston perusteella. Väittelyn jälkeen hän oli ensin kahdeksan vuotta Vaasan yliopiston Länsi-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana ja tutkijana. Sen jälkeen hän oli kolme vuotta toimitusjohtajana Helsingissä Liiketaloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa, jossa hän jo nuorena opiskelijana oli aloittanut tutkijanuransa.

Vaasassa Lehtosen tutkimus kohdistui pienten yritysten kehitysohjelmiin ja alueellista yritystoimintaa koskeviin kysymyksiin. Liiketaloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa hänen mielenkiintonsa kohteet vaihtelivat kansainvälistymisestä alueellisiin kehitysohjelmiin.

Lehtosen kielitaito mahdollisti tutkimuslaitosten johtajuuksia seuranneen kahden vuoden jakson Suomen Washingtonin suurlähetystössä, jossa hän oli kaupallisia asioita hoitava lähetystösihteeri. Tämän jälkeen hän toimi konsultointi- ja tutkimustehtävissä Etlatieto Oy:ssä sekä itsenäisenä konsulttina. Tätä seurasi viiden vuoden jakso Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa yliopistonlehtorina erityisalanaan yrittäjyys ja yrityssuunnittelu.

Lehtonen toimi pitkään Helsingin yliopistossa liiketaloustieteen dosenttina. Konsulttitoimiaan varten hän perusti Innostella Oy:n.

Eläkkeellä ollessaan Pekka toimi aktiivisesti Maaseudun elinvoimaisuus ry:ssä. Yhdistyksen nimissä hän toi esille maaseutua ja erityisesti kotiseutuaan Kiuruvettä koskevia kehitysehdotuksia. Hän korosti innovatiivisesti maatalouden pienuuden laatuekonomiaa vaihtoehtona yrityksen kasvattamiseen tähtäävän päätavoitteen rinnalle.

Pekka oli parhaimmillaan hauska seuramies sekä eläväinen ja ajan tasalla oleva keskustelija.

Jaakko Hyvönen

Uolevi Lehtinen

Matti Ylätalo

Kirjoittajat ovat Pekka Lehtosen työtovereita ja ystäviä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset