Martti Aro 1939–2022

Professori

Martti Aro

15.6. 2:00

Tekniikan tohtori Martti Aro kuoli 4. toukokuuta 2022 83-vuotiaana Vantaalla. Hän oli syntynyt Vöyrillä 5. toukokuuta 1939.

Aro valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1963 ja tekniikan tohtoriksi 1998 Teknillisen korkeakoulun (TKK) Sähkötekniikan osastolta. Hän teki koko työuransa Teknillisessä korkeakoulussa Helsingissä ja Espoossa.

Uransa alkuvaiheessa hän osallistui TKK:n uuden sähköosaston ja suurjännitelaboratorion suunnitteluun ja rakentamiseen. Suurjännitelaboratorion valmistuttua 1970 hän keskittyi suurjännitetekniikan tutkimukseen ja vastasi koko TKK Sähkötekniikan osaston sähköturvallisuudesta.

Aro vastasi yli-insinöörinä TKK:n suurjännitelaboratorion aktiivisesta toiminnasta vuosina 1975–2003. Hän osallistui aktiivisesti kansainväliseen yhteistoimintaan sähkövoimajärjestelmien tutkimus- ja standardoimisjärjestöissä. Näissä hän toimi useiden työryhmien jäsenenä ja CIGREn Ylijännitteet ja eristyskoordinaatio -tutkimuskomitean puheenjohtajana.

Laaja suurjännite-eristimien läpilyöntitestaukseen liittyvä tutkimustyö kulminoitui Martti Aron väitöskirjaksi vuonna 1998. Hänen johdollaan laadittiin myös läpilyöntitestaukseen liittyvä IEC-standardi.

Suurjännitemittaustekniikalla oli keskeinen sija Aron työuralla. Hän aloitti määrätietoisen työn, joka johti TKK:n nimeämiseen suurjännitemittausten kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi vuonna 1995, ensimmäisenä yliopistona maailmassa. Vuosina 1990–2005 TKK osallistui hänen johdollaan kaikkiaan noin 20 kansainväliseen mittanormaalilaboratorioiden väliseen vertailumittaukseen.

Aro myös opetti TKK:lla. Suuri osa Suomen nykyisistä suurjänniteammattilaisista on saanut oppinsa häneltä. Yhdessä muiden keskeisten suurjännitetekniikan osaajien kanssa hän julkaisi suomenkielisen suurjännitetekniikan oppikirjan vuonna 1996.

Martti Aro nimitettiin Teknillisen korkeakoulun dosentiksi ja hän sai professorin arvon vuonna 2001. Hän jäi eläkkeelle 2004, jonka jälkeen hän vielä osallistui emeritusprofessorina asiantuntijatehtäviin.

Muistamme Martin hiljaisena, ystävällisenä ja arvostettuna esimiehenä ja työtoverina. Hän oli aina avoin uusille ajatuksille. Henkilönä Martti oli sydämellinen ja luotettava.

Jari Hällström

Marja-Leena Pykälä

Esa-Pekka Suomalainen

Kirjoittajat ovat Martti Aron työtovereita.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset