Ritva Mitchell 1947–2022

Tutkimusjohtaja

Ritva Mitchell

27.7. 2:00

Tutkimusjohtaja Ritva Mitchell (o.s. Tamminen) kuoli äkillisesti 6. heinäkuuta 2022 Helsingissä. Hän oli 74-vuotias, syntynyt Helsingissä 11. marraskuuta 1947.

Mitchell oli kulttuuripolitiikan tutkimuksen uranuurtaja ja vaikuttaja. 1970-luvulla hän työskenteli Helsingin yliopistossa valtio-opin professori Ilkka Heiskasen johtamassa Suomen institutionaalista hallintajärjestelmää ja demokratian tilaa analysoivassa Deta-projektissa.

Kulttuuripolitiikan sektorin vahvistuessa osana eri maiden yhteiskuntapolitiikkaa Mitchell ja Heiskanen toimivat alan asiantuntijoina Unescon ja Euroopan neuvoston hankkeissa. Vuonna 1985 he julkaisivat yhdessä suomalaisen kulttuuripolitiikan merkkipaaluihin kuuluvan teoksen Lättähatuista punkkareihin, jossa tarkastellaan sodanjälkeisen suomalaisen nuorisokulttuurin muutoksia.

Mitchell oli kulttuuripolitiikan sektoritutkimuksen organisoija. Hän luotsasi vuonna 1982 perustettua Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikköä. Vuosina 1992–1997 hän toimi Euroopan neuvoston kulttuuriosaston asiantuntijana keskeisinä vastuualueinaan eri maissa tehdyt kansallisten kulttuuripolitiikkojen arvioinnit sekä Euroopan kulttuurin ja kehityksen raportointi.

Mitchellin selvitystyön pohjalta perustettiin vuonna 2002 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, ja hän toimi säätiön tutkimuskeskus Cuporen tutkimusjohtajana vuoteen 2015 asti.

Viimeisten neljän vuosikymmenen ajan Mitchell oli vaikuttava toimija eurooppalaisen kulttuurialan yhteistyön ja tutkimuksen kentällä. Hän oli perustamassa eurooppalaista EricArts-tutkimuslaitosta, Ecures- ja Circle-verkostoja sekä European Cultural Policy Research Awardia. Mitchellin panos oli keskeinen myös Compendium of Cultural Policies & Trends -verkoston rakentamisessa vuodesta 1998 lähtien.

Mitchellin oma tutkimustoiminta oli laaja-alaista. Siinä korostuivat kulttuuriset ja sosiaaliset oikeudet sekä sukupuolten tasa-arvo. Taiteen keskustoimikunnassa hän käynnisti 1980-luvulla monivuotisen Taiteilijan asema -tutkimushankkeen, jota on sittemmin päivitetty.

Kulttuuripolitiikan kehityksessä Mitchell tunnisti hyvin trendejä – esimerkkinä jo 1985 ilmestynyt Uusi teknologia, taiteet, taidepolitiikka -teos.

Mitchell oli suora, voimakas ja innoittava persoona. Hän uskoi eurooppalaiseen kulttuuriin ja yhteistyöhön. Tärkeää hänelle olivat äidiltä peritty karjalaisuus ja siihen liittyvä sosiaalisuus. Hän nautti paikallisten kulttuurien moninaisuudesta ja uusia ulottuvuuksia antavista keskusteluista.

Hänen lähipiiriinsä kuuluivat sisko Sirpa ja veli Raimo perheineen, puoliso David Mitchell (k. 2014), jonka Ritva tapasi Englannissa ylioppilaskeväänään, sekä pitkäaikainen ystävä ja työtoveri, professori Ilkka Heiskanen (k. 2019).

Anita Kangas

Sari Karttunen

Marjo Mäenpää

Kirjoittajat ovat Ritva Mitchellin kollegoita ja ystäviä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset