Pentti Vähäsarja 1932–2022

Filosofian lisensiaatti, sotilasgeologi

Pentti Vähäsarja

21.9. 2:00

Filosofian lisensiaatti, sotilasgeologi Pentti Vähäsarja kuoli 8. elokuuta 2022 Jorvin sairaalassa Espoossa. Hän oli 90-vuotias, syntynyt Terijoella 20. huhtikuuta 1932.

Jääkäri-isän ammatti vaikutti ratkaisevalla tavalla perheen vaiheisiin. Evakkotaival toi perheen Nivalan kautta Riihimäelle, missä koti oli kasarmialueella. Lähes satapäisen ”kasarmin kakrujen” touhut, ”pojat, aseet, ruuti ja räjähteet” olisivat tietoon tullessaan aiheuttaneet suuren hälyn.

Vähäsarja kirjoitti ylioppilaaksi Riihimäen Lyseosta. Neljässä vuodessa hän valmistui Helsingin yliopistosta filosofian kandidaatiksi, laudatur sekä geologiassa että maantieteessä. Opiskeluvuosien kesät kuluivat Lapissa, Geologisen tutkimuslaitoksen kallioperäkartoituksessa.

Vuonna 1961 Vähäsarja astui Puolustusvoimien ensimmäiseen sotilasgeologin virkaan. Pääesikunnan pioneeriosaston käytäville ilmestyi siviiliasuinen, omasta asemastaan tietoinen, tiukka nuorimies. Vuosien myötä sotilasgeologi Vähäsarjasta tuli yksi maan johtavista asiantuntijoista ja opettajista myös rakennusgeologiassa. Turun ja Helsingin yliopistoissa sekä Teknillisessä korkeakoulussa opetusaineina olivat sotilasgeologia, maasto-oppi, rakennusgeologia, louhintatekniikka, räjähdysvaikutukset sekä karttatulkinta.

Palvelusaikansa mielenkiintoisimpana tehtävänä Vähäsarja piti osallistumista Uudenkylän räjähdysonnettomuuden tutkijalautakunnan toimintaan 1965–1966. Vaikka Vähäsarja sai houkuttelevia työtarjouksia Valtion tutkimus- ja opetuslaitoksilta sekä yksityiseltä teollisuuspuolelta, hän pysyi uskollisena puolustusvoimille ja pioneeriosastolle.

Yksi Pentille tärkeä yhteisö oli RUK:n vuoden 1953 aikainen kokelasporukka, joukossa professoreita, pääjohtajia ja korkeita virkamiehiä. He tapasivat vuosittain. Pentin mentyä ei ole monta enää jäljellä.

Siviilissä Pentti oli aviopuoliso, kolmen lapsen isä ja kolmen lapsenlapsen ukki. Perheen kanssa hän vietti kesät itse rakentamassaan ja rakkaassa kesäpaikassa Hartolassa. Isänä ja ukkina Pentti välitti jälkipolvilleen rakkauden isänmaahan, itsenäisyyteen ja suomen kieleen.

Lapsuusajan Riihimäen kasarmin kakrujen yhteisö oli Pentille tärkeä vanhuudenpäiviin asti.

Eläkepäivillään Pentti paneutui sukututkimukseen. Isästään hän kirjoitti kirjan Isäni tarina – Jääkärin elämänvaiheet ja alkoi sen jälkeen kirjoittaa kirjaa omasta elämästään. Kirjoitustyötä hankaloitti menetetty näkökyky. Kirjoitusapu oli välttämätön. Kirja oli viimeistelyä vaille valmis, kun lähdön aika tuli.

Rakkaus ja kunnioitus oman suvun historiaa ja esivanhempia kohtaan siirtyi jälkipolville ja päätyi muun muassa tyttärentyttären kirjoittamaksi ja ohjaamaksi teatterinäytelmäksi Itsellinen.

Taru Vähäsarja

Terhi Jokela

Kirjoittajat ovat Pentti Vähäsarjan tyttäriä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Uusimmat muistokirjoitukset